Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  pamięć mimowolna

  pamięć mimowolna (pamięć niezamierzona) - występuje wówczas, gdy zetknięciu z zapamiętanym materiałem nie towarzyszy zamiar jego przyswojenia. W porównaniu z efektami — pamięci dowolnej rezultaty p.m. są zazwyczaj słabsze. W niektórych jednak sytuacjach to, co zostało zapamiętane w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć fieszowa

  pamięć fieszowa (ang. flashbulb memory) - zjawisko wykryte przez R. Browna i .1. Kulika odnoszące się do pamięci zdarzeń niezwykłych, ważnych, dramatycznych, wywołujących silne emocje (np. w Polsce ogłoszenie stanu wojennego lub w USA zabójstwo Johna Kennedy'ego). P.f. jest podobna do fotografii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć społeczna

  pamięć społeczna - przechowywanie w pamięci doświadczeń danej grupy społecznej; dotyczy sądów i przekonań, które są podzielane przez wszystkich lub przez większość przedstawicieli danej zbiorowości. Sądy te i przekonania nic muszą pochodzie z bezpośrednich doświadczeń związanych z pewnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć nadzwyczajna

  pamięć nadzwyczajna - zjawisko uzyskiwania znacznie lepszych niż przeciętne rezultatów w zadaniach o charakterze pamięciowym. Dane dotyczące p.n. pochodzą z różnych źródeł o niejednakowej wartości naukowej, takich jak wiedza potoczna, opisy anegdotyczne, wypowiedzi i obserwacje osób w mistrzowski sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć gatunkowa

  pamięć gatunkowa (filogenetyczna) - pamięć obejmująca przekazywane dziedzicznie doświadczenie poprzednich pokoleń danego gatunku, niezależna od indywidualnego doświadczenia, odróżniana od -^pamięci osobniczej. P.g. jest zakodowana w DNA (-*- biochemiczne podłoże pamięci), zawiera doświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć operacyjna

  pamięć operacyjna (ang. working memory) - termin oznaczający:  pobudzenie układu nerwowego, umożliwiające czasowe magazynowanie i -"-przetwaranie informacji potrzebnych do rozwiązania określonych zadań poznawczych (np. rozumienia, uczenia się, uzasadnienia); składa się z trzech hipotetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć ikonlczna

  pamięć ikonlczna - rodzaj -+-pamięci ultrakrótkotr-wałej, w której przechowywane są informacje odbierane zmysłem wzroku, mające formę obrazów; jest również określana mianem prekategorialnego wzrokowego magazynu pamięci. Czas utrzymywania informacji w p.i. ocenia się na ok. 0,5 sek. Przypuszcza się, iż...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć proceduralna

  pamięć proceduralna - termin używany w nauce o poznawaniu i w psychologii poznawczej, oznacza system specjalistycznych procedur przetwarzania informacji zakodowany w —pamięci długotrwałej. Według T. Winograda p.p. stanowi wielką liczbę specjalistycznych procedur o charakterze modułów (—przetwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć krótkotrwała

  pamięć krótkotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.k. zaczął być szerzej stosowany w psychologii pamięci w drugiej połowie XX w., częściowo obejmując zakresem znaczeniowym len rodzaj pamięci, który wcześniej określano jako pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć prospektywna

  pamięć prospektywna - pamięć odnosząca się do przyszłości, odróżniana od — pamięci retrospektywnej; dotyczy pamiętania o zrobieniu czegoś w odpowiednim czasie (np. mam zażyć lekarstwo po jedzeniu, wieczorem iść do teatru, jutro odebrać płaszcz z pralni, w przyszłym tygodniu odwiedzić...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry