Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  pojemność pamięci

  pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć ultrakrótkotrwała

  pamięć ultrakrótkotrwała (rejestr sensoryczny, efekt Spcrlinga) - w odniesieniu do wrażeń wzrokowych nazywana -*- pamięcią ikoniczną, a wrażeń słuchowych pamięcią echoiczną. W pamięci tej przechowywane są przez krótki czas, trwający dla wrażeń wzrokowych ok. 0,5 sek., dla wrażeń słuchowych ok...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  procesy kontrolne

  procesy kontrolne - zwane również procesami kon-troino-regulacyjnymi, sterują —przetwarzaniem informacji na różnych jego etapach. W — Atkinsona i Shiffrina modelu pamięci p.k, zachodzą w magazynie — pamięci krótkotrwałej. Wśród p.k. wyróżnia się operacje analizy odbieranych bodźców oraz usuwania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pojęcie

  pojęcie - podstawowa struktura poznawcza, reprezentująca uogólnioną klasę obiektów (przedmiotów, zdarzeń, czynności, cech, relacji) podobnych do siebie pod pewnym względem ( reprezentacja poznawcza); zbliżonym terminem jest  kategoria, z tym źe p. jest elementem reprezentacji poznawczej, a kategoria jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pandemonium

  Pandemonium - zaproponowany przez O.G. Self-riedge'a hipotetyczny system rozpoznawania obrazów przez porównywanie percypowanego bodźca z istniejącym w umyśle jego wzorcem. Strukturę p. stanowią detektory (tzw. demony), pełniące określone, ściśle wyspecjalizowane funkcje, np. w przypadku rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  porównania umysłowe

  porównania umysłowe (ang. mental comparisons) - czynność umysłowa polegająca na porównaniu dwóch przedmiotów ze względu na określony wymiar, np. wielkość. Zadania wymagające dokonywania porównań są stosowane w badaniach reprezentacji poznawczych. Osobom badanym podaje się nazwy dwóch przedmiotów i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  paramnezja

  paramnezja - rodzaj zaburzenia pamięci przejawiający się w niedokładnym lub zafałszowanym — odtwarzaniu wspomnień. Występuje w psychopatologii u chorych z organicznymi uszkodzeniami mózgu, w psychozach, nerwicach, a także u osób zdrowych, w przypadku gdy zapamiętywaniu towarzyszyły stany silnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  powtórzenia

  powtórzenia - efekt zamierzonej aktywności osoby uczącej się polegającej na dwu- lub kilkakrotnym odbiorze lub aktualizowaniu zapamiętywanego materiału. P. odgrywają w procesach pamięci dwojaką rolę. W ich następstwie może być przyswojony materiał, który przekracza swoją objętością — zakres...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  percepcja podprogowa

  percepcja podprogowa - termin oznaczający percepcję przez człowieka informacji, której nie jest on w stanie świadomie odebrać ze względu na bardzo krótki czas ekspozycji bodźca; bodziec taki nazywa się podprogowym. Gdy w pierwszej fazie eksperymentu eksponuje się bodźce podprogowe, a w drugiej bodźce z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawa Josta

  prawa Josta - dwa prawa wyjaśniające rolę -^powtórzeń i znaczenie rozłożenia ich w czasie dla efektów pamięciowego przyswojenia materiału. Pierwsze p.J. głosi, że jeżeli dwa > skojarzenia mają równą siłę, ale powstały w różnym czasie, to wraz z upływem czasu siła starszego skojarzenia będzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt

Do góry