Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  przeszukiwanie pamięci

  przeszukiwanie pamięci - zespół operacji umysłowych, analogicznych do rozwiązywania problemów, ukierunkowanych na znalezienie w pamięci długotrwałej potrzebnej informacji (—scanning). Człowiek zapamiętując i odtwarzając z pamięci informacje uczy się różnych sposobów p.p. i odtwarzania potrzebnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji głębokość

  przetwarzania informacji głębokość - wymiar określający różne poziomy analizy bodźca wyróżniane ze względu na rodzaj przetwarzanych cech (np. poziom przetwarzania wizualnego obejmuje analizę wizualnych cech bodźca, tj. linii, kątów, plam, kształtów itp.). G.p.i. wzrasta przy przechodzeniu w analizach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prototyp

  prototyp - kategoria przedmiotów, których kryterium przynależności jest podobieństwo do idealnego egzemplarza, mającego najbardziej typowe wartości we wszystkich wymiarach (cechach); nie musi istnieć rzeczywisty przedmiot, który byłby egzemplarzem takiej kategorii - wystarczy, by dany człowiek dysponował...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przechowywanie

  przechowywanie - druga, po  zapamiętywaniu, faza pamięci. Zakłada się, że jest procesem ciągłym, wypełniającym cały czas pomiędzy zapamiętywaniem i -*- przypominaniem, nie kończącym się w chwili aktualizacji danych treści, lecz trwającym w dalszym ciągu. P. jest procesem wybiórczym, co wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przerwy w uczeniu się

  przerwy w uczeniu się - odpowiedni rozkład p. w u.s. sprzyja zarówno szybszemu opanowaniu materiału, jak i jego trwalszemu przechowywaniu; najogólniej mówiąc, efektywność przerw zależy od tego, co się dzieje podczas uczenia się i w czasie następującej po nim przerwy. Ustalono ogólne prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  perseweracja

  perseweracja - nieświadome powtarzanie w pamięci odebranych informacji, trwające jakiś czas po zaprzestaniu uczenia się, sprzyjające konsolidacji materiału. P. traktuje się jako hipotetyczny mechanizm — reminiscencji;  uporczywe, mimowolne aktualizowanie się w umyśle podmiotu tych samych myśli i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawa kojarzenia

  prawa kojarzenia - prawa rządzące powstawaniem asocjacji, sformułowane po raz pierwszy przez Arystotelesa, obejmujące kojarzenie zjawisk przez styczność: w czasie, w przestrzeni, na podstawie podobieństwa oraz kontrastu. Pierwotnie p.k. odnosiły się do zjawisk świadomości, takich jak wrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plateau

  plateau - przejściowy zastój w procesie uczenia się; jest to okres, w którym mimo dalszego treningu rezultaty uczenia się pozostają na dotychczasowym poziomie; po okresie p. następuje dalsza poprawa wyników. Przyczynami p. mogą być m.in.: osiągnięcie kresu wprawy przy danym sposobie wykonywania zadania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć statyczna

  pamięć statyczna - rodzaj pamięci wyodrębniony w odróżnieniu od >- pamięci dynamicznej na gruncie hipotezy dwóch rodzajów pamięci przedstawionej przez L. de Nó w końcu lat trzydziestych XX w. Zgodnie z tą hipotezą podłożem neurofizjologicznym p.s. są zmiany strukturalne zachodzące w mózgu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pribrama model pamięci

  Pribrama model pamięci - według K. Pribrama przechowywanie informacji w pamięci jest w dużym zakresie oparte na zasadach holografii (—holograficzny model pamięci). Mózg od urodzenia człowieka nie jest tabula rasa, gdyż prawdopodobnie podstawowe kategorie poznawcze, zakodowane, jak się zakłada, w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 227

  praca w formacie txt

Do góry