Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  reminiscencja

  reminiscencja - zjawisko przeciwstawiane —zapominaniu, wyrażające się w zwiększeniu zakresu przypominanych treści po upływie pewnego czasu od zaprzestania uczenia się. Z uwagi na czas, w którym r. występuje, wyróżnia się r. długoterminową, określaną jako >-zjawisko Ballarda, oraz r. krótkoterminową...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reakcja

  reakcja -  każde zachowanie organizmu, również werbalne, przejawiane w odpowiedzi na działanie jakiegoś - bodźca;  w behawioryzmie r. utożsamiano z odruchem, czyli r. motoryczną lub wy-dzielniczą na określony bodziec.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja czynnościow

  reprezentacja czynnościowa -  informacje zakodowane w programach czynności w ośrodkach ruchowych mózgu, np. uwarunkowany genetycznie schemat porównań leżący u podstaw czynności instrumentalnych i celowej regulacji (K. Pribram); według etologów (np. K. Lorenza) istnieje genetycznie przekazana wiedza, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reakcja odroczona

  reakcja odroczona - forma reakcji ujawniająca się wówczas, gdy wykonanie czynności mającej być odpowiedzią na dany bodziec jest możliwe dopiero po określonym okresie odroczenia. Czas odroczę  nia, po upływie którego badany jest w stanie wykonać prawidłową reakcję, stanowi jeden ze wskaźników...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu - reprezentację lewopółkulową stanowią procesy umysłowe, łącznic z tymi, w które zaangażowany jest język; cechuje je sekwencyjność, generatywność, zdolność tworzenia większych całości z części elementarnych; reprezentację prawopółkulowa stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  receptor

  receptor - zespół komórek nerwowych wyspecjalizowanych w odbiorze bodźców o określonych właściwościach fizycznych bądź chemicznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja poznawcza

  reprezentacja poznawcza - termin używany w psychologii poznawczej w kilku znaczeniach, z których każde jest uwikłane w odmienne założenia teoretyczne1. W najogólniejszym znaczeniu, zbliżonym do potocznego, r.p. jest to wytwór procesów percepcyj-no-myślowych, rodzaj „odwzorowania" w umyśle catej lub części...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redukcjonizm

  redukcjonizm - stanowisko teoretyczne w metodologii nauki, postuluje wyjaśnianie określonych zjawisk i procesów w danej dziedzinie nauki w nawiązaniu do zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań dyscypliny uważanej za bardziej podstawową. W przypadku bchawioryzmu i ncobehawióryz-mu wyjaśniano...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przeliczenie

  przeliczenie - kontynuowanie powtarzania materiału lub ćwiczenia czynności mimo osiągnięcia wymaganego kryterium przyswojenia, np. dalsze powtarzanie wiersza po pierwszym pełnym wyrecytowaniu go z pamięci; p. zwiększa trwałość pamięci.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shobena i Smitha model pamięci

  Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang. Feature Comparison Model), jest modelem -"-pamięci semantycznej, odwołującym sie do analizy cech pojęć (—modele cech); zakłada, że w pamięci semantycznej zostały zakodowane cechy pojęć, wśród których można wyróżnić cechy definiujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt

Do góry