Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  rozgrzewka

  rozgrzewka - w badaniach procesu uczenia się wytwarzanie na początku podejmowanego zadania odpowiedniego nastawienia percepcyjno-motoryczne-go, które z kolei wpływa na przystosowanie się receptorów do odbioru bodźców. R. ułatwia stosowanie się do instrukcji i umożliwia optymalny sposób reagowania;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozpoznawanie

  rozpoznawanie - identyfikacja aktualnie postrzeganego obiektu (sytuacji, osoby itp.) na podstawie uprzedniego doświadczenia podmiotu z tymi samymi bądź podobnymi obiektami. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozwój pamięci

  rozwój pamięci - wzrost wskaźników pamięciowych (m.in. zakresu pamięci bezpośredniej, trwałości, szybkości uczenia się) wraz z wiekiem dziecka oraz progresywne zmiany w procesach i czynnościach związanych z pamięcią (zmiany w kodowaniu, w stosowaniu strategii pamięciowych, w — metapamięci)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  scanning

  scanning - termin stosowany w telctechnice; oznacza szybkie przeszukiwanie pola ekranu. Psychologowie zajmujący się symulacją procesów umysłowych sądzili początkowo, że rozwiązywanie problemów ma podobny charakter (ludzie kolejno badają informacje, które są zakodowane w pamięci), przy czym proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  schemat poznawczy

  schemat poznawczy - w niektórych koncepcjach poznawczych podstawowy element wiedzy semantycznej w pamięci długotrwałej (niekiedy traktowany jako jednostka pamięci semantycznej); jest uogólnioną i wyabstrahowaną wiedzą posiadaną przez człowieka na temat określonej klasy obiektów i zdarzeń, zwanych często...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redundancja

  redundancja - termin wykorzystywany przez teorię informacji i  teorię komunikacji na określenie sytuacji wystąpienia nadmiaru sygnałów służących do nadania określonego przekazu; w badaniach psychologicznych zagadnienie r. jest podejmowane m.in. w badaniach nad problematyką przewidywalności (ang...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przypominanie

  przypominanie - trzecia faza pamięci zachodząca po — zapamiętywaniu i — przechowywaniu. Wszystkie wskaźniki pamięci: — reprodukcja, — rekonstrukcja, — rozpoznawanie i oszczędność powtórnego uczenia się (— metoda oszczędności) odnoszą się wprost do przypomnień, ponieważ tylko to, co dzieje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rotacje umysłowe

  rotacje umysłowe - czynność umysłowa wykonywana w — wyobraźni, polegająca na obróceniu figury lub bryły wokół określonej osi o pewną liczbę stopni. Zadania wymagające r.u. są stosowane w badaniach wyobraźni i reprezentacji poznawczych. Osobom badanym pokazuje się parę rysunków przedstawiających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rekonstrukcja

  rekonstrukcja - odtworzenie zapamiętanego układu bodźców na podstawie danych ponownie elementów tego układu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dejście badawcze bliskie

  dejście badawcze bliskie —nauce o poznawaniu. P.p. w wyjaśnieniu zachowania człowieka akcentuje rolę procesów poznawczych, —reprezentacji poznawczej, przekonań, intencji itp.; korzysta z dorobku innych nauk, zwłaszcza nauki o mózgu, informatyki, sztucznej inteligencji, lingwistyki, matematyki, logiki, sama...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt

Do góry