Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  strategia grupowania

  strategia grupowania - strategia pamięciowa stosowana najczęściej w uczeniu się nie uporządkowanych materiałów prostych (np. list słów, serii obrazów), będąca odmianą — strategii organizowania. Polega na łączeniu poszczególnych elementów w grupy według jakiejś zasady (np. podobieństwa zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selfridge'a model pamięci

  Selfridge'a model pamięci - model rozpoznawania percypowanych bodźców w wyniku analizy ich cech, porównywalnych z istniejącym wzorcem umysłowym. Mechanizm dekodowania cech wyjaśnia system — Pandemonium. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia mappingu

  strategia mappingu - strategia zapamiętywania złożonych materiałów, głównie tekstów, polegająca na sporządzaniu „mapy" treści, będącej graficznym przedstawieniem głównych pojęć, sądów i relacji. W s.m. stosowane są umowne symbole, barwy, różne rodzaje strzałek oznaczających relacje (np. « „jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  skrypt poznawczy

  skrypt poznawczy (scenariusz poznawczy) - pojęcie wprowadzone przez R. C. Schanka i R. Abel sona; złożona struktura w pamięci, jeden z rodzajów schematów poznawczych (— schemat poznawczy); reprezentuje ciąg typowych czynności, wyznaczonych przez określone cele, np. zdanie egzaminu. Cechuje się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia nazywania

  strategia nazywania - strategia zapamiętywania materiału obrazowego polegająca na nazywaniu spostrzeganych elementów. S.n. wyprzedza w rozwoj strategię powtarzania; bywa składnikiem strategii złożonych, np, -"-strategii organizowania. Nazywanie nie zawsze jest czynnością strategiczną, często występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  słownik umysłowy

  słownik umysłowy - 'struktura w — pamięci, dotycząca języka; odpowiada w przybliżeniu poziomowi pojęciowej wiedzy o świecie. Język jest uniwersalnym systemem znaków konwencjonalnych służących komunikacji międzyludzkiej. Sama zdolność posługiwania się językiem (competence) jest uwarunkowana...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia organizowania

  strategia organizowania - strategia pamięciowa polegająca na nadawaniu materiałowi układu ułatwiającego przyswojenie iub przypomnienie informacji, odpowiadającego strukturom poznawczym podmiotu. W fazie zapamiętywania s.o, polega na poszukiwaniu związków pomiędzy elementami materiału, łączeniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzężenie zwrotne

  sprzężenie zwrotne - termin pochodzący z cybernetyki, oznaczający relację zależności funkcjonalnej pomiędzy dwoma układami złożonego systemu: „wejściem" i „wyjściem", polegającą na tym, iż informacja o stanie „wyjścia" jest doprowadzana z powrotem do „wejścia" systemu. S.z. jest jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  stereotyp

  stereotyp - poznawczy efekt procesu -"-kategoryzacji ludzi, w wyniku którego przypisuje się poszczególnym jednostkom, członkom danej kategorii (etnicznej, rasowej, wyznaniowej, płciowej itp.) określone, odpowiednio wyselekcjonowane cechy osobowości czy zachowań. Stereotypy jako rodzaj pojęć odznaczają się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia elaboracji

  strategia elaboracji - strategia zapamiętywania polegająca na opracowywaniu nowych informacji w kontekście wcześniej przyswojonej wiedzy, zwiększaniu ich sensowności i pogłębianiu zrozumienia. S.e. może obejmować takie czynności, jak poszukiwanie związków, podobieństw i sprzeczności, włączanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 214

  praca w formacie txt

Do góry