Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  strategia selektywnej uwagi

  strategia selektywnej uwagi - strategia zapamiętywania polegająca na wybiórczym koncentrowaniu uwagi na tych elementach materiału, które mają być przyswojone, a pomijaniu elementów ubocznych. S.s.u. jest zwykle stosowana łącznie z innymi strategiami pamięciowymi, np. ze — strategią powtarzania lub —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  synestezja

  synestezja - zjawisko wiclozmysłowości spostrzeżeń, polegające na tym, iż podmiot percypujący bodziec p określonej modalności (np. wzrokowej) może doznawać innych silnych wrażeń (słuchowych, smakowych, dotykowych itp.). S., jak się przypuszcza, może stanowić jeden z mechanizmów przejawiania się —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie pamięciowe

  strategie pamięciowe — intencjonalne czynności podejmowane przez podmiot ze względu na cel pamięciowy (by coś zapamiętać, przypomnieć sobie, utrwalić w pamięci, podwyższyć wyniki, ułatwić zapamiętywanie itp.). S.p. składają się z jednej lub kilku czynności (strategie proste i złożone), bywają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia porcjowania

  strategia porcjowania (ang, chunking) - strategia pamięciowa, jedna z odmian strategii organizowania, polegająca na łączeniu poszczególnych elementów materiału w większe, sensowne jednostki, np. liter lub sylab w słowa, słów w zdania, obrazów przedstawiających pojedyncze przedmioty - w sceny itp. S.p. jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system poznawczy

  system poznawczy - w szerszym znaczeniu: układ fizyczny, który może być podmiotem procesów poznawczych (np. percepcji, myślenia, rozumienia, generowania wypowiedzi językowych); może nim być człowiek, odpowiednio zaprogramowany komputer, instytucja społeczna itp.; w węższym znaczeniu: człowiek jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie przypominania

  strategie przypominania - strategie pamięciowe stosowane w fazie przypominania; najczęściej polegają na poszukiwaniu informacji pamięciowej według jakiegoś planu, z wykorzystaniem związków pomiędzy elementami materiału, kontekstu sytuacyjnego, różnych wskazówek itp. Najbardziej skuteczne są s.p...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia porządkowania

  strategia porządkowania - strategia pamięciowa, jedna z odmian -"-strategii organizowania, polegająca na układaniu elementów materiału w szereg wyznaczony przez jakąś zasadę porządkującą liniowo, np. alfabetyczną, chronologiczną. S.p. bywa używana do uczenia się zarówno list słów i obrazów, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sztuczna inteligencja

  sztuczna inteligencja -  w informatyce; zdolność komputera do wykonywania złożonych operacji przypominających procesy umysłowe człowieka, takie jak uczenie się, rozpoznawanie, wnioskowanie, podejmowanie decyzji itp.;  interdyscyplinarny nurt badań nad możliwością realizowania przez maszynę, przede...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie wyobrażeniowe

  strategie wyobrażeniowe - strategie zapamiętywania i przypominania polegające na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających materiałowi. Szczególnymi odmianami s.w. są ->- mnemotechniki wyobrażeniowe. S.w. są bardzo skuteczne zwłaszcza wtedy, gdy treści mają charakter konkretny, a wyobrażenia nadają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia powtarzania

  strategia powtarzania - strategia zapamiętywania polegająca na utrwalaniu materiału w pamięci przez powtarzanie. S.p. występuje w rozmaitych formach różniących się poziomem aktywności podmiotu, sposobem przetwarzania informacji i skutecznością - może polegać na próbnych odtworzeniach z pamięci lub na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt

Do góry