Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tulvinga model pamięci

  Tulvinga model pamięci - koncepcja pamięci mieszcząca się w ramach modeli przetwarzania informacji (-modele pamięci). Pamięć długotrwała według tego modelu składa się z trzech systemów: ->-pamięci proceduralnej, -"-pamięci semantycznej i pamięci epizodycznej; podstawowym systemem jest pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie autonomiczne

  teorie autonomiczne - koncepcje o nastawieniu anty-redukcjonistycznym, w których zachowanie człowieka jest wyjaśniane bez odwoływania się do wiedzy z zakresu innych nauk ani też do analogii umysłu ludzkiego i komputera. J. Bruncr, czołowy reprezentant tej orientacji, sądzi, że wycinkowa i mechanistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczenie się

  uczenie się -  nieobserwowalny proces prowadzący do zmian w zachowaniu, dokonujący się na podłożu indywidualnego doświadczenia osobnika, możliwy dzięki istnieniu zdolności do względnie trwałego przechowywania śladów tegoż doświadczenia, czyli -"-pamięci długotrwałej. Pozostaje kwestią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie psycholingwistyczne

  teorie psycholingwistyczne - psychologia korzysta z osiągnięć psycholingwistyki przy opracowywaniu modeli umysłu i modeli pamięci, zwłaszcza ->- modeli pamięci semantycznej, rozważając rolę języka w zapamiętywaniu i przypominaniu (pamięć a język), a także rozważając rolę słowa w funkcjonowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ślad pamięciowy

  ślad pamięciowy (engram, termin wprowadzony przez R. Scmona) - zapis w mózgu reprezentujący minione doświadczenia natury poznawczej lub emocjonalnej, wyjaśniający mechanizm zapamiętywania i zapominania. Ś.p. jest też rozumiany jako kopia wyniku percepcji, która może być aktualnie bądź dostępna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie zapamiętywania

  strategie zapamiętywania - strategie pamięciowe stosowane w fazie zapamiętywania; polegają na różnych formach opracowywania i utrwalania materiału: pogłębianiu zrozumienia (-"-strategia clabora-cji), selekcji informacji (-"-strategia redukowania informacji, -"-strategia selektywnej uwagi), wytwarzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia PQ4R

  strategia PQ4R - złożona strategia pamięciowa opracowana przez psychologów, zalecana do uczenia się obszernych tekstów. Obejmuje sześć etapów: przejrzenie (ang. preview) tekstu w celu zapoznania się z tematami i podzielenia tekstu na sensowne części;  formułowanie pytań (ang. questions) dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl poznawczy

  styl poznawczy - termin wprowadzony przez H. A. Wit-kina; pierwotnie oznaczał indywidualne różnice w zakresie procesów poznawczych dotyczących percepcji otoczenia (tzw. zależność od pola lub niezależność od pola); współcześnie został rozszerzony i oznacza względnie stały całościowy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia redukowania informacji

  strategia redukowania informacji - strategia zapamiętywania stosowana w uczeniu się obszernych materiałów, np. długich tekstów, zmierzająca do zmniejszenia objętości przyswajanych treści. Polega na wyróżnianiu głównych myśli, syntetyzowaniu informacji, formułowaniu podsumowań i uogólnień itp. Do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  symulacja komputerowa

  symulacja komputerowa - kierunek badań interdyscyplinarnych, bazujący na osiągnięciach —teorii informacji, — sztucznej inteligencji i — nauki o poznawaniu, którego celem jest modelowanie procesów poznawczych człowieka za pomocą technik programowania komputerowego. Za prekursorów s.k. w psychologii uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt

Do góry