Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  uczenie się całościowe

  uczenie się całościowe - forma uczenia się polegająca na tym, iż powtarzanie obejmuje od razu caty material, np. wiersz, tekst, listę wyrazów. U.s.c. wyodrębnia się w odróżnieniu od uczenia się częściami, podczas którego człowiek, po rozłożeniu danego materiału na części, uczy się ich kolejno. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie zapominania

  teorie zapominania - istnieje kilka komplementarnych teorii wyjaśniających niektóre zjawiska związane z zapominaniem. Zapominanie polega na stopniowym zaniku śladów pamięciowych ( ślad pamięciowy) wskutek ich niewydobywania i upływu czasu; jest to wynik osłabienia przewodnictwa synaptycznego oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria ekforii synergistycznej

  teoria ekforii synergistycznej - teoria E. Tulvinga (Tulvinga model pamięci), opisująca mechanizm przypominania informacji; podstawy tej teorii zostały wyłożone jako zasada specyficzności kodowania. Termin „ekforia", przejęty przez Tulvinga od R. Semona (1904), oznacza aktywowanie ukrytego engramu. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczenie się skomasowane

  uczenie się skomasowane - forma uczenia się polegająca na tym, iż zapamiętywanie materiału dokonuje się bez przerw. U.s.s. przeciwstawia się uczeniu rozłożonemu w czasie. Praktyka życia codziennego oraz liczne dowody eksperymentalne wskazują, że uczenie się rozłożone w czasie jest bardziej efektywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer

  transfer - zjawisko wpływu uczenia się wcześniejszego na uczenie się późniejsze. W zależności od tego, czy wpływ ten przejawia się w ułatwieniu uczenia się, czy też w jego utrudnieniu, mówi się odpowiednio o t. pozytywnym (przenoszeniu się wprawy) lub negatywnym. T. pozytywny występuje bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria informacji

  teoria informacji (ang. information theory) - dział cybernetyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości i praw przebiegu >- informacji; zakłada istnienie ogólnych prawidłowości procesów informacyjnych, możliwych do sformalizowania i wspólnych dla różnych układów. T.i. zajmuje się oceną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer informacji między magazynami

  transfer informacji między magazynami - w — modelach wielomagazynowych pamięci przekazywanie informacji z jednego magazynu pamięciowego do drugiego, czemu towarzyszy nadawanie przekazywanym informacjom odpowiedniego kodu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria komunikacji

  teoria komunikacji (ang. communication theory) - teoria zajmująca się analizą procesu komunikacyjnego w ramach ogólnej — teorii informacji. Zgodnie z tą teorią proces komunikacyjny ma następujące fazy: przekaz nadawcy jest wysyłany do odbiorcy w postaci zakodowanej; odbiór —informacji zakłada jej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  trening strategii uczenia się

  trening strategii uczenia się - poznawanie zasad i zastosowań różnych — strategii pamięciowych oraz ćwiczenie się w ich używaniu. T.s.u.s. powinien być dostosowany do rozwojowych i indywidualnych właściwości osoby ćwiczącej, uwzględniać różne zadania pamięciowe i typy materiału, doprowadzać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria przetwarzania informacji

  teoria przetwarzania informacji (ang. Information processing theory) - zajmuje się zastosowaniem języków programowania do konstrukcji komputerowych modeli symulujących psychologiczne procesy rozwiązywania problemów przez ludzi {->- metafora komputerowa,  symulacja komputerowa); t.p.i. wyjaśnia mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt

Do góry