Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  wiedza produktywna

  wiedza produktywna - wiedza, którą człowiek jest w stanic nie tylko odtworzyć, ale także (pod wpływem odbioru nowej informacji i dzięki procesom poprawnego wnioskowania) twórczo rozwijać. W rozwoju w.p. człowiek tworzy całkowicie nowe struktury poznawcze, za pomocą których dokonuje interpretacji nowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza reproduktywna

  wiedza reproduktywna - system informacji (—wiedza), które człowiek jest w stanie wiernie odtworzyć. Dzięki powtarzaniu może następować stopniowa akumulacja wiedzy w schematach poznawczych (— schemat poznawczy), ale nie dochodzi do istotnych zmian strukturalnych (— hipoteza wykorzystywania). Człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna

  wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna - ludzie charakteryzujący się wiedzą tego typu to specjaliści i generaliści (terminy J. Furastina). Specjalista z reguły ma obszerny zasób informacji, wiele szczegółowych wiadomości, ale raczej o wąskim zakresie, trwałym ustrukturalizowaniu, przez co jego wiedza jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza ekspertów

  wiedza ekspertów - wiedza zawierająca bogactwo informacji z określonej dziedziny specjalistycznej; sprawia, że dana osoba jest ekspertem i przewyższa pod tym względem innych (nieekspertów, laików). Eksperci spostrzegają więcej problemów z zakresu własnej specjalności, tworzą ich reprezentację poznawczą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza milcząca

  wiedza milcząca {ang. tacit knowledge) - termin wprowadzony przez M, Polanyi'ego na oznaczenie wiedzy zakodowanej w pamięci, wykorzystywanej w procedurach {-*- pamięć proceduralna), lecz niedostępnej świadomości; człowiek z reguły wie więcej, niż jest w stanie wyrazić werbalnie, np. umie rozpoznać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  werbalizacja

  werbalizacja - nadawanie określeń słownych spostrzeganym treściom niewerbalnym (przedmiotom, sytuacjom, obrazom itp.); nazywanie, opisywanie. W procesach pamięciowych w. najczęściej stanowi jedno z naturalnych stadiów przetwarzania informacji obrazowej, bywa też stosowana jako strategia pamięciowa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  weryfikacja zdań

  weryfikacja zdań (ang. sentence verification task) — zadanie stosowane w badaniach struktury —pamięci semantycznej, polegające na możliwie szybkiej ocenie, czy podane zdanie o strukturze ,.S jest P" (np. „wróbel jest ptakiem", „koń jest drzewem") jest prawdziwe czy fałszywe. Zakłada się, że im czas reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza

  wiedza - system informacji zakodowany w strukturach — pamięci długotrwałej w kodach: semantycznym, werbalnym, przestrzenno-obrazowym lub w innych, za pomocą których człowiek poznawczo „odwzorowuje" świat poprzez tworzenie reprezentacji poznawczych (—reprezentacja poznawcza). W znaczeniu podmiotowym wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza adresowana

  wiedza adresowana (ang. themańzed knowledge) - termin używany przez J, Engelkampa i H, D, Zimmera na oznaczenie tej części systemu -*- wiedzy, do której dołącza się nową informację. Zwykle w.a. stanowi pojęcie jednostkowe, o którym coś jest orzekane - dzięki doświadczeniu percepcyjnemu, przekazowi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza deklaratywna

  wiedza deklaratywna - termin wprowadzony przez T. Winograda, oznacza system  iedzy o różnych faktach („wiem że") zakodowany w -"-pamięci deklaratywnej, którego elementy mogą być wydobywane, tzn. wprowadzone do procesora centralnego (->- system poznawczy) niezależnie od ich potencjalnych zastosowań. W.d. ma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 159

  praca w formacie txt

Do góry