Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  wydobywanie informacji

  wydobywanie informacji - termin oznaczający aktywność odtwarzania informacji (niezależnie od źródeł ich pochodzenia) zawartych we wszelkich rodzajach pamięci. W.i. jest mechanizmem współ-konstytuującym proces selekcji; pełni istotną funkcję w procesach -*- przetwarzania informacji, a więc w percepcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zakres pamięci bezpośredniej

  zakres pamięci bezpośredniej - cecha pamięci odnosząca się do liczby elementów lub, mówiąc ogólniej, do wielkości materiału, który może być przechowany w pamięci w sytuacji jednorazowego zetknięcia się z nim. Z uwagi na to, że wskaźniki z.p.b. zmieniają się wyraźnie z wiekiem, są one...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygotskiego teoria pojęć

  Wygotskiego teoria pojęć - według L. S. Wygotskiego pojęcia konstytuujące — reprezentację poznawczą otoczenia mają swoje źródła we wczesnym dzieciństwie; kształtują się w procesie komunikacji z otoczeniem społecznym, gdy dziecko wiąże słyszane słowa ze znanymi sobie z doświadczenia przedmiotami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapamiętywanie

  zapamiętywanie - pierwsze ogniwo procesów pamięciowych, dzięki któremu mogą zachodzić inne fazy pamięci:  przechowywanie i --przypominanie, Z. wiąże się ściśle z odbiorem treści docierających do podmiotu z zewnątrz, wywołując w nim określone wrażenia i spostrzeżenia, a także z odbiorem takich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyobraźnia

  wyobraźnia -  proces poznawczy polegający na tworzeniu wyobrażeń i wykonywaniu na nich działań. Istnieje podobieństwo funkcjonalne pomiędzy w. a percepcją wyrażające się w tym, że procesy i zjawiska występujące w w. (ograniczenia pola w. wzrokowej, peryforyczna ostrość obrazu, analiza obrazu itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza świadoma

  wiedza świadoma - wymiar „świadomy-nieświado-my" jest stopniowalny, co oznacza, że informacja zakodowana w pamięci może być w różnym stopniu uświadamiana przez podmiot oraz w różnej mierze werbalizowana. Wiedza świadoma jest aktualnie uświadamiana bądź może zostać względnie łatwo uświadomiona...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wskazówka do odtwarzania

  wskazówka do odtwarzania (ang. retrieval cue) - wskazówka, klucz, który umożliwia przypomnienie danej informacji zakodowanej w pamięci; w myśl niektórych teorii pamięci (np. ->-Tulvinga model pamięci) odgrywa istotną rolę zarówno w ->-kodowaniu i w efektywnym "-przypominaniu informacji (co wyjaśnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wspomnienia

  wspomnienia - rekonstrukcja zdarzeń z przeszłości człowieka wraz z ich tłem w czasie i w przestrzeni; w. mogą być szczegółowe i kompletne, ale często są ubogie, pozbawione wielu epizodów. Informacje będące przedmiotem w, zapisane są w -»- pamięci autobiograficznej i w -"-pamięci epizodycznej. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza proceduralna

  wiedza proceduralna - termin wprowadzony przez T. Winograda, oznacza system  iedzy leżącej u podstaw wykonywania różnych czynności („wiem jak"), zakodowany w -*-pamięci proceduralnej. Człowiek w ciągu życia przyswaja sobie wiele zinternalizowanych procedur oraz reguł heurystycznych i algorytmicznych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybiórczość pamięci

  wybiórczość pamięci -  cecha pamięci wyrażająca naturalne ograniczenia umysłu człowieka, czyli systemu odbierającego, przetwarzającego informacje pochodzące ze świata zewnętrznego, a także aktualizującego informacje zawarte w -*- pamięci długotrwałej. Ograniczenia te przejawiają się w stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt

Do góry