Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  zjawisko „poczucia znajomości"

  zjawisko „poczucia znajomości" (ang. feeling of knowing a word's meaning', FOK) - polega na tym, że dana osoba, słysząc jakieś słowo (na ogół rzadko używane), nie może podać jego dokładnego określenia, ale jest przekonana, że zna to słowo i potrafi „intuicyjnie" określić, co ono oznacza. Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Warda-Hovlanda

  zjawisko Warda-Hovlanda - rodzaj — reminiscencji; zjawisko polegające na ilościowym wzroście przypominanych treści w czasie następującym bezpośrednio po wyuczeniu się bez dodatkowego powtarzania; najwyraźniej występuje pomiędzy 30 sek. a 5 min od zakończenia uczenia się, po 10 min już nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapominanie

  zapominanie - utrata zdolności do odtworzenia lub rozpoznania tego, co uprzednio zostało przyswojone. Proces z. następuje stopniowo, najszybciej w początkowym okresie po przyswojeniu treści, później coraz wolniej ( krzywa zapominania). Przyczyny z. to przede wszystkim zanikanie nie używanych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyobrażenie

  wyobrażenie - obraz umysłowy wytwarzany na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń, odzwierciedlający przedmioty, zdarzenia, sytuacje itp., które aktualnie nie działają na nasze zmysły; obrazowa reprezentacja umysłowa wcześniejszego doświadczenia percepcyjnego. Rozróżnia się wyobrażenia odtwórcze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zasada specyficzności kodowania

  zasada specyficzności kodowania (ang. encoding specificity principle) - zaproponowana przez E. Tul-vinga hipoteza wyjaśniająca skuteczność różnych wskazówek w procesie przypominania (-^ wskazówka do odtwarzania). Zgodnie z z.s.k. każde wspomnienie jest zarejestrowane w pamięci w sposób unikatowy, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyzwalanie z interferencji proaktywnej

  wyzwalanie z interferencji proaktywnej (ang. release from proactive interference) - zjawisko polegające na zniesieniu efektów interferencji proaktywnej, zachodzi pod wpływem zmiany rodzaju zapamiętywanego materiału, w badaniach eksperymentalnych obserwowane w następującej sytuacji: badani otrzymują najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Ballarda

  zjawisko Ballarda - rodzaj — reminiscencji (według niektórych badaczy właściwa reminiscencja); zjawisko polegające na stopniowej ilościowej poprawie wyników  rzypominania podczas kolejnych odtworzeń, występujące po kilku dniach (2, 3, czasem 5) od zakończenia uczenia się; wyjaśniane jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wzorzec spostrzeżeniowy

  wzorzec spostrzeżeniowy - w terminologii J. klono-rskiego (-»- klonorskiego model pamięci) struktura złożona z jednostek gnostycznych znajdująca się w okolicach gnostycznych, czyli asocjacyjnych kory mózgowej, pełniąca podstawową rolę w percepcji konkretnych przedmiotów bądź zdarzeń. jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko „na końcu języka"

  zjawisko „na końcu języka" (ang. tip of the tongue phenomenon) - polega na tym, iż w pewnym momencie człowiek nie może przypomnieć sobie nazwy jakiegoś przedmiotu, zjawiska czy nazwy własnej (np. czyjegoś nazwiska), a jednocześnie jest przekonany, że słowo to zna i może podać jego cechy (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zaburzenia pamięci

  zaburzenia pamięci - znaczne obniżenie w stosunku do normy sprawności funkcjonowania pamięciowego; bywają trudne do ustalenia, gdyż brak ostro zdefiniowanych granic oddzielających normę od patologii. Z.p. mogą występować w każdej z trzech faz pamięci oddzielnie, nie upośledzając przy tym pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 975

  praca w formacie txt

Do góry