Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Grzegorz z Nyssy

  Św. Grzegorz z Nyssy, biskup, doktor Kościoła (335 - 395). Młodszy brat św. Bazylego. Retor, pisarz.Wstąpił do klasztoru położonego nad Morzem Czarnym, który założył jego brat, św. Bazyli. Stamtąd powołanogo na biskupa Nyssy (371). W 380 roku wybrany metropolitą Sebasty. Na soborze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szymon Słupnik

  imię biblijne pochodzenia hebr. shime'on - oznacza “Bóg wysłuchał”. Występuje w dwóch formach:SYMEON i SZYMON.Św. Szymon Słupnik, asceta. Urodził się w końcu IV wieku w rodzinie pasterza w Sis - na pograniczuCylicji i Syrii. Próbował stosować w życiu różne formy ascezy. Wreszcie zamieszkał w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz z Nazjanzu

  gr. gregórios - gorliwy, czuwający.Św. Grzegorz z Nazjanzu, pustelnik, biskup, patriarcha, doktor Kościoła (330 - 389/390). Był wielkimteologiem, humanistą i poetą. Po studiach w Cezarei Palestyńskiej, Aleksandrii i Atenach podjął życieklasztorne w Foncie, gdzie przebywał już św. Bazyli. Był biskupem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

  Kacper (Kasper) - z per. słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały,

  Melchior - hebr. melki-or - oznacza “Bóg (król) jest moją światłością”,

  Baltazar - sem. Belszassar - “Niech Bóg zachowa jego życie”.

  Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Genowefa

  z rom.- celt. i germ. gena- - ród, gatunek i -wifa - żona, kobieta; “kobieta szlachetnego rodu”.Św. Genowefa, dziewica (422 - 500/502?). Pochodziła z rycerskiego rodu. Prowadząc życie ascetyczne,pełne gorliwości i wyrzeczeń, oddziaływała szeroko poprzez swoją duchowość. Kilkakrotnie stawała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maryja, Święta Boża Rodzicielka

  akkad. mariam - napełnia radością; egip. meri-jam - ukochana przez Boga; hebr. Mirjam - pani.Ze względu na cześć wobec Matki Bożej używa się imienia Maryja; kobiety, które przyjęty Jej imię,używają formy: Maria.Maryja, Święta Boża Rodzicielka. Pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zmienna pośrednicząca

  zmienna pośrednicząca - pojęcie wprowadzone do psychologii na gruncie  eobehawioryzmu przez E. C. Tolmana w celu oznaczenia nieob-serwowalnych bezpośrednio właściwości osobnika, w tym także jego pamięci. Odwoływanie się przez badaczy do z.p. miało ułatwiać wyjaśnianie tych zachowań się ludzi (i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zniekształcenia pamięciowe

  zniekształcenia pamięciowe - zmiany w treści zapamiętanych informacji, których przejawem są błędy w przypomnieniach. Wiele z.p. wiąże się z -*~ zapominaniem, np. w sytuacji gdy początkowe przypomnienia są prawidłowe, a błędy pojawiają się później. Z uwagi na to, iż z.p. przejawiają się głównie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Zeigarnik

  zjawisko Zeigarnik - opisane po raz pierwszy przez B.W. Zeigarnik zjawisko lepszego zapamiętywania przez badanych zadań nie ukończonych - w porównaniu z pamięcią zadań, które zostały pomyślnie rozwiązane. Pojęcie pomyślnego ukończenia zadania jest rozumiane w kategoriach subiektywnie odczuwanej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zmęczenie

  zmęczenie - stan przeciążenia funkcjonalnego organizmu, wywołany obecnością pośrednich produktów przemiany materii (m.in. dwutlenku węgla, kwasu mlekowego, kwasu pirogronowego) przy jednoczesnym niedostatku tlenu, subiektywnie odczuwany jako stan znużenia. Fizjologiczne badania nad zjawiskiem z. wykazały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 672

  praca w formacie txt

Do góry