Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Ildefons

  germ. hild- - walka; -funs -gotowy; “gotów do walki”.Św. Ildefons, zakonnik, biskup (607 - 667). W hagiografii jedyny o tym imieniu. Syn Wizygota osiadłegow okolicach Toledo. Otrzymał staranne wykształcenie. Pisarz i teolog. Pozostawił po sobie bogatą spuściznęliteracką, m.in. znaną rozprawę “De virorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mariusz

  imię starorzym. Marianus.Św. Mariusz, męczennik. Według starego martyrologium przybył z Persji do Wiecznego Miasta, aby odwiedzićgroby Apostołów. Za panowania cesarza Dioklecjana zginął śmiercią męczeńską wraz ze swojążoną Martą oraz synami: Audifaksem i Abakukiem przy Via Cornelia pod Rzymem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek Salezy

  germ. frank - wolny, wolno urodzony.Św. Franciszek Salezy, biskup, doktor Kościoła (1567-1622). Syn hrabiego Sales w Sabaudii. Studiateologiczne, biblijne i prawnicze na uniwersytetach w Paryżu oraz Padwie zakończył doktoratem. Po powrociedo domu przyjął święcenia kapłańskie, na co rodzice niechętnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wulstan

  Św. Wulstan, biskup. Św. Wulstan, benedyktyn, był jedną z najwybitniejszych postaci w historii Kościoław Anglii. Urodzony w roku 1009 spędził dwadzieścia pięć lat w klasztorze w Worcester. Cieszył się tamwielkim szacunkiem z racji swojej ascezy i pokory. W roku 1062 przyjął, acz niechętnie, urząd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Felicjan

  łac. felix - szczęśliwy, urodzajny.Św. Felicjan, biskup, męczennik. Apostoł Umbrii, biskup Foligno. Zginął jako męczennik w okresie prześladowańza cesarza Decjusza (249-251). Orędownik podczas trzęsienia ziemi. Patron diecezji i miastaFoligno.W ikonografii św. Felicjan przedstawiany jest w paliuszu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fabian

  z łac. fabius - uprawiający bób.Św. Fabian, papież, męczennik. Jego pontyfikat, podczas którego umocnił i usprawnił organizacyjnieKościół rzymski, dzieląc Wieczne Miasto na siedem dystryktów, trwał 14 lat. Za czasów Decjusza stał sięofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Woluzjan

  Św. Woluzjan, biskup. Legenda mówi, że św. Woluzjan pochodził z rodziny senatorskiej. Sprawowałurząd biskupa Tours w latach 488-496. Skąpe informacje, jakie o nim mamy, dotyczą ostatnich lat jegożycia. Z racji swego pochodzenia brał żywy udział w ówczesnych sprawach politycznych. W rezultacieWizygoci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sawa

  Św. Sawa, biskupa, patron Serbii. Rastko, młodszy syn księcia Stefana I, założyciela niepodległego państwaSerbii, urodził się w roku 1175. W roku 1191 został mnichem na górze Athos, przybierając zakonneimię Sawa. W roku 1219 został metropolitą cerkwi serbskiej, która za jego życia była zjednoczona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł z Teb

  łac. paulus - mały, drobny.Św. Paweł z Teb, pustelnik (228 - 341). Urodził się w starożytnej stolicy faraonów. Za jego czasów Tebybyły już tylko małą wioską. Gdy za cesarza Dioklecjana rozpoczęło się prześladowanie, aby uniknąć torturi śmierci, uszedł na pustynię. Miał wtedy 20 lat. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Ita

  Św. Ita, dziewica. Św. Ita urodziła się w hrabstwie Waterford pod koniec szóstego wieku. Pochodziła zrodziny szlacheckiej. Dość wcześnie postanowiła poświęcić się Bogu. Założyła klasztor w Killeedy, whrabstwie Limerick, gdzie pozostała przez całe życie. Klasztor stał się później sławny jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt

Do góry