Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święta Juliana

  łac. imię męskie Julius - pochodzący z rodu Julia, Julianus - nosił je rzymski cesarz Flavius Claudius Julianus.Św. Juliana, dziewica, męczennica (+ 305). Ojciec postanowił ją wydać za prefekta Nikomedii. Wobecodmowy kazał swą córkę, jako chrześcijankę, przyprowadzić przed sąd, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Jordan z Saksonii

  hebr. Jordan - rzeka biblijna; yarad - spadać, pędzić w dal.Bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan. Urodził się w Borberge koło Paderborn. Studiował w Paryżu. W1220 roku wstąpił do dominikanów, w dwa miesiące później został prowincjałem Lombardii, a w 1222roku generałem zakonu. Podejmował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Saturnin

  Św. Saturnin i towarzysze męczennicy. Około 304 roku podczas prześladowań zarządzonych przez cesarzaDioklecjana w Abisynii w Afryce został uwięziony kapłan oraz czterdziestu ośmiu innych chrześcijan,mężczyzn, kobiet i dzieci. Pochwycono ich podczas niedzielnej Mszy św. i uwięziono, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Agata

  z gr. Agathé - dobra, dobrze urodzona, pochodząca ze szlachetnego rodu.Św. Agata, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wedługopisu męczeństwa, tzw. - “Passio” z VI wieku, pochodziła z Katanii na Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiłapoświęcić się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Marian Szkot

  łac. Marianus - należący do Mariusa, przyjęty do rodu Mariusów.Bł. Marian Szkot, opat. Pochodził z Irlandii. Przez pewien czas przebywał w klasztorze św. Michała wBambergu. Około 1072 roku osiedlił się w Ratyzbonie jako rekluz. Tam wybudował irlandzki klasztorśw. Piotra, w którym założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Dorota

  gr. doron – dar, theós – Bóg; “dar od Boga”.Św. Dorota, dziewica, męczennica (+ 305). “Martyrologium rzymskie” w paru zdaniach opisuje jej dzieje:“W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, namiestnika tej prowincji,najpierw dręczono ja w katowni, w końcu skazano na ścięcie. Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Scholastyka

  Św. Scholastyka, dziewica, ksieni. Pochodziła z Nursji. Ksieni klasztoru żeńskiego w Plombariola - wpobliżu klasztoru na Monte Cassino, założonego przez jej brata św. Benedykta. Umarła 10 lutego 542roku. Uważana za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. Patronka miast Lc Mans i Subiaco.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł Mika

  Św. Paweł Mika, męczennik (1505 - 1597). Na początku XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijałosię dynamicznie. Prześladowanie chrześcijan w tym kraju wybuchło nagle. Wśród umęczonych znalazł się Paweł Mika i 25 osób, które razem z nim zostały oskarżone. Św. Paweł urodził się koło Kioto w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NMP z Lourdes

  NMP z Lourdes. W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, MatkaBoża zjawiła się ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous (zob. 16 kwietnia) w Grocie Massa-bielskiej, wLourdes. Podczas osiemnastu zjawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Poleciła, aby na miejscuobjawień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ryszard

  germ. rich- - władca, -hard - mocny, trwały.Św. Ryszard, król. Książę, a następnie król zachodniej Saksonii. Wiadomości o nim są skąpe. Najbardziejistotną informacją jest świętość jego trojga dzieci: Willibalda, Winebalda i Walburgii, które zostały wyniesionena ołtarze. Święty zmarł w 722 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry