Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Ludger

  germ. Ludger – “wojownik słynny oszczepem”.Św. Ludger, biskup. Urodził się około 742 roku w Fryzji. Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornejw Ultrechcie oraz w Yorku. Przyjąwszy święcenia kapłańskie podjął pracę misyjną. Po pewnym czasie,z powodu powstania Sasów, udał się do benedyktynów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mikołaj z Filie

  gr. Nikolaos; nike- - zwycięstwo, -laos - lud; “oby odnosił zwycięstwo dla swego ludu”; “oby zwyciężałlud”.Św. Mikołaj z Filie, pustelnik (1417-1487). Syn skromnego górala. Na życzenie rodziców pojął za żonęDorotę Wyss, z którą miał dziesięcioro dzieci. Mikołaj był radcą, kantonalnym sędzią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Cyryl Jerozolimski

  Św. Cyryl Jerozolimski, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 313 roku w Jerozolimie. Był mnichem.Później został biskupem. Trzykrotnie zsyłany na wygnanie z powodu zdecydowanej postawy wobecarian. Uczestniczył w Soborze Konstantynopolitańskim I (381). Zmarł 18 marca 386 roku. Pozostawiłpo sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ernest

  germ. ernst, ernust - powaga, surowość, zapał; “oby był poważny, wytrwały”.Św. Ernest, opat, męczennik. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był opatem w klasztorze w Zwiefalten.Wziął udział w II wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej. Zginał pod Doryleą we Frygii w 1147 rokupodczas bitwy z wojskami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Zachariasz

  hebr. imię teoforyczne Zekkarjah - pamięć Jahwe; “Jahwe pamięta”.Św. Zachariasz, papież. Był Grekiem. W roku 74I roku wybrany na stolicę Piotrową. Łagodnością iżyczliwością zjednał sobie lud Italii, cesarza, sąsiadów. Utrzymywał dobre stosunki z Konstantynopolem.Zawarł pokój z Longobardami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Edward

  Św. Edward, król, męczennik. Urodził się w 963 roku. Był najstarszym synem Edgara Spokojnego, królaAnglii. Miał 12 lat, gdy objął tron. Za doradcę obrał sobie św. Dunstana, prymasa Anglii. Za jego panowanianastąpiła reakcja przeciw prochrześcijańskiej polityce ojca. 18 marca 978 roku, jadąc z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Rupert z Salzburga

  Św. Rupert z Salzburga, biskup. Św. Rupert, narodowości frankońskiej, był biskupem w Wormacji aż doostatnich lat VII wieku (697), kiedy to udał się na misje do Regensburga w Bawarii. Zdołał nawrócić iochrzcić księcia Teodora, który sprawował tam władzę absolutną. Zjednawszy sobie księcia, św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lea

  Św. Lea, wdowa. Jedyne wiadomości o św. Lei, pobożnej wdowie z IV wieku, znajdują się w liście, któryśw. Hieronim napisał do św. Marceli. Po śmierci męża usunęła się do rzymskiego klasztoru; w końcuzostała jego przełożoną. św. Hieronim tak o niej pisze: “Bo któż może godną pochwałą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef

  Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun pana Jezusa. Wywodził się z.rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem,ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tyburiusz z Mogrovejo

  łac. thuribulum – kadzielnica.Św. Tyburiusz z Mogrovejo, biskup. Urodził się w 1531 roku w rodzinie szlacheckiej w Mayorga - prowincjaLeon (Hiszpania). Studiował w Salamance i Koimbrze, W 1579 roku został biskupem Limy Wogromnej, prawie misyjnej diecezji próbował uporządkować życie religijne, podnieść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt

Do góry