Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Jan Klimak

  Św. Jan Klimak, opat na Synaju. Św. Jan “Scholastyk”, zwany Klimakiem od swojej książki “Drabina(Klimax) doskonałości do raju”, żył na przełomie VI i VII wieku. Gdy miał szesnaście lat, wyrzekł siędóbr ziemskich, by poświęcić się Bogu, i wstąpił do klasztoru. Przez czterdzieści lat żył jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Beniamin

  hebr. Ben-jamin - “syn prawicy”.Św. Beniamin, diakon, męczennik (+ 424). Był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w Persji wybuchłoprześladowanie w latach 420 - 422, Beniamin dostał się do więzienia. W wyniku interwencji ambasadoraBizancjum zaprzestano prześladowań. Wraz z innymi zwolniono i Beniamina pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hugon

  germ. hugu (huge) - zmysł, rozum, talent.Św. Hugon, książę, biskup, mnich (1053 - 1132). Pochodził z książęcej rodziny. Po ukończeniu szkołykatedralnej i studiów w Walencji został kanonikiem katedry Mając 27 lat otrzymał sakrę biskupią wRzymie z rąk papieża Grzegorza VII. Objął biskupstwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Joanna Maria de Maillé

  Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa (1332 - 1414). Poślubiła młodego barona de Silly, który wróciwszy zniewoli angielskiej zmarł z trudów i wyczerpania. Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniuprzylegającym do klasztoru franciszkanów. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświecenia.Przez pewien...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek z Paoli

  Św. Franciszek z Paoli, pustelnik. Urodził się w 1416 r. Pochodził z ubogiej rodziny w Kalabrii. Mająckilkanaście lat udał się na pustkowie i podjął życie eremity. Jego asceza, gorliwość sprawiły, że zaczęliprzybywać do niego uczniowie. Z myślą o nich założył klasztor i nazwał ich “braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Guntram

  Św. Guntram, król Franków. Św. Guntram, czwarty syn Klotara I, był królem Burgundii i dużej częściAkwitanii w latach 561-592. Cieszył się za życia popularnością wśród poddanych, którzy potem czcili gojak świętego. Cześć ta słusznie się mu należała, mimo iż czasami ulegał ludzkim słabostkom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Szwedzka

  Św. Katarzyna Szwedzka, księżniczka, zakonnica (1330-1380). Córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona.Podczas pielgrzymowania z matka do Wiecznego Miasta otrzymuje wiadomość o śmierci męża.Odtąd podejmuje dzieła miłosierdzia, pomaga swej matce w założeniu i utrwaleniu nowej rodzinyzakonnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maurycy Csak

  łac. Maurus lub Mauritius - należący do Maurusa.Św. Maurycy Csak zwany także Panońskim, książę, zakonnik (1280-1336). Pochodził z rodziny węgierskiegomożnowładcy. Po trzech latach małżeństwa jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanówrezydujących na wyspie św. Małgorzaty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Clitherow

  Św. Małgorzata Clitherow, męczennica (1555-1586). Urodziła się w Anglii, w rodzinie anglikańskiej.Mając kilkanaście lat wychodzi za mąż. Matka dwojga dzieci. W kilka lat po ślubie przyjmuje katolicyzm.Za udzielanie schronienia w swym domu katolickim księżom zostaje aresztowana i osadzona wwięzieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wolfram

  Św. Wolfram (Wulfram), biskup. Jego ojciec był oficerem na dworze francuskiego króla Dagoberta. Onsam spędził kilka lat na dworze króla Klotara III, władcy, który mimo światowych pokus gorliwie praktykowałcnoty. W roku 682 został konsekrowany na arcybiskupa Sens; zarządzał diecezją przez dwa i półroku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt

Do góry