Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Marcin I

  łac. imię teoforyczne; należący do boga wojny Marsa, poświęcony Marsowi.Św. Marcin I, papież, męczennik. Pochodził z miasta włoskiego Todi. Będąc diakonem pełnił funkcjeapokryzjariusza (jakby nuncjusza) na dworze cesarza w Konstantynopolu. W 649 r. został wybrany papieżem.Nie uzyskał jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Dionizy

  gr. Dionysios - należący do boga Dionizosa.Św. Dionizy, biskup, męczennik (+ 180). Dionizy był biskupem w Koryncie. Autor siedmiu listów katolickich,m. in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety Sąone źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Julian(n)a z Mont Cornillon

  Bł. Julian(n)a z Mont Cornillon, pustelnica. Urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodzicówzostała oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej zakonnejwspólnoty Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji mistycznych. Pod ich wpływem, już jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty Ferreriusz

  Św. Wincenty Ferreriusz, zakonnik, kapłan (1350 - 1419). Urodził się w Walencji. Mając 17 lat wstąpiłdo dominikanów. Studiował w Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Otrzymał święcenia kapłańskie wwieku 25 lat. Nauczyciel filozofii. Przeor dominikanów. Był spowiednikiem antypapieża Benedykta XII,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prudencjusz

  łac. prudens - ostrożny, doświadczony.Św. Prudencjusz, biskup. Nosił imię Galendo. Pochodził z Hiszpanii. Był kapelanem na dworze LudwikaI Pobożnego. W 843 r. został biskupem w Troyes. Po reorganizacji życia kościelnego przeszedł do obozuprzeciwników królewskich. Opowiadał się za skrajnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Chrzciciel de la Salle

  Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651 - 1719). Urodził się w podupadłej rodzinieksiążęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerwał studia na paryskimuniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ryszard de Wyche

  Św. Ryszard de Wyche, biskup (1197 - 1253). Po ukończeniu studiów w Oksfordzie swoją wiedzę pogłębiałna uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie.Wkrótce potem został mianowany kanclerzem prymasa Anglii. Po kilku latach przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stefan IX

  gr. stéphanos - wieniec, korona.Św. Stefan IX, papież (+ 1058). Był synem diuka Lotaryngii, wnukiem ostatniego króla Italii. Leon IXzabrał go ze sobą do Rzymu. Po śmierci papieża udał się na Monte Cassino. Tam został opatem, a wkrótcekardynałem. W roku 1057 wybrany na stolice Piotrową. Podjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Izydor z Sewilli

  gr. Isidoros; imię bogini egipskiej - Izis-i -doron - dar; “dar Izydy”.Św. Izydor z Sewilli, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 560 r. w Kartaginie. Pochodził z rodziny,która dała Kościołowi dzieci wyniesione do chwały ołtarzy - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św.Izydora, oraz św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Amadeusz IX Sabaudzki

  łac. amo - kochać i deus - Bóg; “miły Bogu”.Bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę. Syn Ludwika księcia Sabaudii. Pragnął zostać duchownym, ale poddającsię woli ojca poślubił Joannę, córkę Karola VII, króla Francji. Był ojcem Ludwiki, późniejszej błogosławionej.Jako książę przywiązywał wagę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry