Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Maciej

  hebr. imię teoforyczne Mattatyah - “dar Jahwe”.Św. Maciej, Apostoł (+ ok. 50). Był jednym z 72 uczniów Jezusa. Wybrany przez Apostołów do ich gronana miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1,15-26). Poza opisem powołania nie ma onim pewnych informacji. Według tradycji Maciej Apostoł głosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stanisław Szczepanowski

  Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w Szczepanowie około 1030 r. Uczył sięw szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą (Paryż?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 r. Wdwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bonifacy

  łac. bonum - dobro i fatum - los; “człowiek dobrego losu”.Św. Bonifacy, męczennik (+ 305). Pochodził z Tarsu. Podczas prześladowań chrześcijan za czasów Dioklecjanaaresztowany, torturowany, a następnie ścięty mieczem. W XVII w. Stanisław Herakliusz Lubomirski,marszałek wielki koronny, sprowadził z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Pachomiusz Starszy

  gr. Pachúm, Pachúmios - człowiek boży.Św. Pachomiusz Starszy, pustelnik. Urodził się około 287 r. w Sne (Górny Egipt). Po okresie służby wojskowejprzyjął chrzest. Wkrótce potem udał się na pustynię, gdzie podjął życie w surowej ascezie. Wobeclicznie gromadzących się wokół niego mnichów wybudował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Zofia

  gr. sophia – mądrość.Św. Zofia, wdowa, męczennica (+ II w). Według tekstów z VII wieku zginęła w Rzymie podczas prześladowańchrześcijan za czasów Hadriana I. Kult Świętej rozwinął się w połowie VII w. z chwilą sprowadzeniajej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Beatricze d’Este

  rzym. Beatrix od czasownika beare - uszczęśliwiać, lub od beatus – szczęśliwy.Bł. Beatricze d’Este, księżniczka, mniszka. Urodziła się około 1200 r. w starym książęcym rodzie. Nawieść o planowanym małżeństwie uciekła z domu i schroniła się w klasztorze benedyktynek w Salarola.Nieco później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Izydor Oracz

  Św. Izydor Oracz (1080-ok. 1130). Urodził się w Madrycie. Gdy miasto zdobyli Arabowie, wraz ze swojążoną - bł. Marią Toribia i synkiem schronił się na wsi. Pracował jako parobek. Słynął z wiernego wypełnianiaobowiązków, pobożności, miłosierdzia i pokuty Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mamert

  łac. imię teoforyczne od imienia boga Marsa.Św. Mamert, biskup (+ 477). Zasłynął jako mąż modlitwy za swych wiernych w Vienne, dotkniętychtakimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą o uproszenie urodzajów zainicjowałtzw. dni krzyżowe. Podczas nich przez trzy dni (przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Filip

  gr. philos - przyjemny, mity, drogi, miłośnik i hippos - koń; “znający się na koniach, lubiący konie”.Św. Filip, Apostoł, męczennik (+ I w.). Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Uczeń JanaChrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniów (J 1,43-46). Wspominają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Andrzej Bobola

  Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie, gdzie odbył studia. W1622 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 602

  praca w formacie txt

Do góry