Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Barnaba

  aram. Bar-nebuch - syn pocieszenia, proroctwa.Św. Barnaba, Apostoł (+ ok. 60). Pochodził z Cypru. Przyjąwszy chrześcijaństwo całą swoją majętnośćprzekazał Apostołom, co odnotowują Dzieje Apostolskie: Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, toznaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Jolanta

  gr. ion- -fiołek, -anthos - kwiat lub węg. jo leany - dobra dziewczyna.Bł. Jolanta, księżna, wdowa, zakonnica (ok. 1244 - 1298). Córka węgierskiego króla Beli IV i Marii zcesarskiego rodu Laskarisów. Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła do Krakowa na dwór swej siostryśw. Kingi, żony Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Onufry Wielki

  gr. onophorbós - pasterz owiec.Św. Onufry Wielki, pustelnik. Żył w Egipcie na przełomie IV i V wieku. Po edukacji w klasztorze wHermopolis przez ponad 60 lat przebywał samotnie na pustyni w pobliżu Tebaidy. Według podania całymjego okryciem były długie włosy i broda sięgająca do kolan. Jest patronem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Norbert

  germ. nord- - północ oraz -beracht - sławny, błyszczący.Św. Norbert, biskup. Urodził się około 1080 r. w Nadrenii. Był subdiakonem i kanonikiem w Xanten.Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II i cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie.W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lutgarda

  germ. Hut- - lud, plemię, -ger – oszczep.Św. Lutgarda, dziewica (1182 - 1246). Urodziła się w Tongres na terenie Belgii. Mając 18 lat złożyłaprofesję zakonną u sióstr benedyktynek. W pięć lat później została przeoryszą. Następnie przeniosła siędo cystersek. W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni z Padwy

  Św. Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła. Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Wmłodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntownewykształcenie teologiczne. Przyjął imię Antoni. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Urszula Ledóchowska

  URSZULAłac. ursus - niedźwiedź; “niedźwiadek”.Bł. Urszula Ledóchowska, zakonnica. Urodziła się w 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Miała na imięJulia Maria. W 1883 r. wraz z bliskimi przeniosła się do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanejkoło Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Sadok

  hebr. saduk - święty, sprawiedliwy.Bł. Sadok, kapłan, męczennik. Być może, był uczniem św. Dominika. Działał na Węgrzech w Lorch.Przeor dominikanów w Zagrzebiu i w Sandomierzu. W zimie 1259/1260? r. - podczas drugiego najazduTatarów na Polskę - najeźdźcy podstępem zdobyli Sandomierz. Zginęło wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Joanna d’Arc

  Św. Joanna d’Arc, dziewica. Urodziła się 6 stycznia 1412 r. w Domremy (Lotaryngia), w rodzinie ubogichwieśniaków. Od 13 roku życia towarzyszyły jej “głosy” i wizje. Pod wpływem duchowych doświadczeńw 1428 r. ta wiejska, prosta dziewczyna, analfabetka, podejmuje dzieło wyzwolenia Francji zajętejprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Karol Lwanga

  Św. Karol Lwanga, męczennik. Do VIII wieku Afryka Północna wydała wielu świętych. Afryka Czarna -Środkowa i Południowa zetknęła się z Kościołem w połowie XIX wieku. Do Ugandy chrześcijaństwodotarło w latach dziewięćdziesiątych. W 1879 przybyli tam “biali ojcowie”, którzy spotkali się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry