Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Jan i św. Paweł

  Św. Jan i św. Paweł, męczennicy (+ 362). Byli braćmi. Zajmowali wysokie stanowiska na dworze Konstantyny,córki cesarza Konstantyna Wielkiego. Wyrażając sprzeciw wobec prześladowań chrześcijan, nieprzyjęli zaproszenia przesłanego im przez cesarza Juliana Apostatę. Przymuszeni do złożenia ofiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Robert

  Św. Robert, opat. Urodził się w końcu XI w. w Anglii. Studiował w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskichwstąpił do benedyktynów, a następnie w 1135 r. przeszedł do cystersów w opactwie Fountains. Wtrzy lata później założył nowe opactwo w Newminster, z którego powstało kilkanaście innych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Alina

  germ. zdrobnienie od. Adelina, Adelajda - wywodząca się ze szlachetnego rodu.Św. Alina z Forest, męczennica (+ 640). Mieszkała z rodzicami w Dielbeek, niedaleko Brukseli. Przyjętachrzest bez wiedzy rodziców, w związku z tym została siłą sprowadzona do domu i zamknięta. Zranionaprzez pilnującego ją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Metody Wyznawca

  Św. Metody Wyznawca, patriarcha. Urodził się w Syrakuzach na Sycylii. Wcześnie wstąpił do zakonu.Wybudował klasztor na wyspie Chios. Wezwany przez ówczesnego patriarchę Konstantynopola - św.Nicefora, był wkrótce świadkiem jego wygnania. Szerzyła się wówczas herezja ikonoklastów, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Medard

  germ. math; maht- - męstwo, potęga, moc oraz -hard - silny, odważny, śmiały.Św. Medard, biskup (+ 560). Urodził się na początku VI wieku w Salancy (Francja). Św. Remigiusz konsekrowałgo na biskupa Noyon. W swej diecezji usunął resztki pogaństwa. Po spustoszeniu jej przez Hunówwłożył wiele wysiłków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Michał Kozal

  hebr. imię teoforyczne mika-el - “Któż jak Bóg”.Bł. Michał Kozal, biskup, męczennik (1893 - 1943). Urodził się w 1893 r. w rodzinie chłopskiej, w NowymFolwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta wBydgoszczy, ojciec duchowny, a następnie rektor seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Efrem

  hebr. ephraim - kurz, piasek, popiół, ziemia; imię biblijne.Św. Efrem, diakon, doktor Kościoła. Urodził się około 306 r. w Nisibis (Mezopotamia). Jako nauczycielprzyjął święcenia diakonatu. Gdy w roku 363 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Byłwybitnym egzegetą, kaznodzieją. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wit

  łac. vitus - chętny, ochoczy.Św. Wit, męczennik. Pochodził z Sycylii. Został umęczony w roku 304/305? podczas prześladowań zapanowania Dioklecjana. O Świętym zachowały się wczesne, choć pośrednie informacje oraz liczne i staredowody kultu. Czczony jako jeden z Czternastu Wspomożycieli. Znane są...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Bogumił

  słow. Bogu miły.Bł. Bogumił - Piotr II, biskup. Urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Informacje o Błogosławionym sąnikłe. Jest utożsamiany z arcybiskupem Piotrem II, cystersem. W 1167 r. został mianowany arcybiskupemgnieźnieńskim. W trzy lata po nominacji abp Bogumił zrezygnował z urzędu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bernard

  Św. Bernard, zakonnik (+ 1081). Pochodził z Aosty w północnej Italii. Był archidiakonem. Podejmowałdziałalność charytatywną wśród górali oraz pielgrzymów. W Alpach założył dwa schroniska na przełęczach,zwane od jego imienia Wielkim i Małym Bernardem. Relikwie jego spoczywają w Novarra. Jestpatronem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt

Do góry