Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Paweł

  Św. Paweł, Apostoł (+ 67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych doksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł urodził się w Tarsie około 5 - 10 roku po Chrystusie.Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Atanazy z góry Athos

  Św. Atanazy z góry Athos, opat. Urodził się w Trebizondzie około 920 r. Studiował w Konstantynopolu.Następnie przebywał w klasztorze Kyminas w Bitynii. Kiedy chciano go obrać opatem, uciekł na Athos,gdzie wiódł życie pustelnika. Cesarz Nicefor Fokas, jego przyjaciel z czasów szkolnych, przymusił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Władysław

  słow. wodzi- - władać, panować; -slaw - sława; “ten, który posiadł sławę”.Św. Władysław, król (1040 - 1095). Syn króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiegoMieszka II. Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela,a potem Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Goretti

  Św. Maria Goretti, dziewica, męczennica (1890 - 1902). Urodziła się w Corinaldo koło Ankony. Pochodziłaz ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Maria pomagała matce i opiekowałasię rodzeństwem. W wieku 12 lat, broniąc swej niewinności, została zasztyletowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Otton z Bambergi

  germ. Odward - dziedzictwo, majątek.Św. Otton z Bambergi, biskup (ok. 1060 - 1139). Urodził się w Szwabii, w rodzinie szlacheckiej. Do Polskiprzybył jako kleryk w orszaku opata Henryka z Wurzburga, który został później arcybiskupem gnieźnieńskim.W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

  Bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica, zakonnica. Urodziła się 29 kwietnia 1863 r. w Loosdorf w Austrii,dokąd jej rodzina wyemigrowała po powstaniu listopadowym. Otrzymała religijne wychowanie. W1883 r. przeniosła się z rodziną do Lipnicy Murowanej koło Bochni. Po śmierci ojca została damą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Piotr

  Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum.Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej relacjio ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższegogrona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Alojzy Gonzaga

  Św. Alojzy Gonzaga, zakonnik. Urodził się w roku 1568 koło Mantui. Najstarszy syn margrabiego Ferdynandadi Castiglione. Będąc paziem na dworach w Mantui, Florencji i Madrycie odznaczał się umiłowaniemmodlitwy czystością i umartwieniem. Jako siedemnastoletni młodzieniec wstąpił do zakonu jezuitóww...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Cyryl Aleksandryjski

  Św. Cyryl Aleksandryjski, biskup, patriarcha, doktor Kościoła. Urodził się w Aleksandrii w 370 r. Przezjakiś czas przebywał wśród mnichów na pustyni. W 412 r. został biskupem. Popierany przez papieża,skłonił cesarza Teodozjusza II do zwołania soboru, który odbył się w Efezie (431). Podczas obrad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Fisher

  Św. Jan Fisher, biskup, męczennik (1469 - 1535). Był studentem, a potem profesorem i kanclerzem uniwersytetuw Cambridge. Wielki humanista. Jako biskup Rochester odznaczał się duchem pokuty orazgorliwością w obronie wiary katolickiej. Został uwięziony, bowiem odmówił uznania zwierzchnictwaHenryka VIII nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt

Do góry