Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Bruno(n) Bonifacy z Kwerfurtu

  germ. braun - brunatny, ciemny, brązowy; prawdopodobnie imię pochodzące od koloru włosów.Św. Bruno(n) Bonifacy z Kwerfurtu, biskup, męczennik (970 - 1009). Urodził się w rodzinie grafów niemieckich.W młodości był kapelanem Ottona III. Mając 28 lat wstąpił do benedyktynów w Rzymie iprzyjął imię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Weronika Giuliani

  Św. Weronika Giuliani, dziewica, ksieni. Urodziła się 27 grudnia 1660 r. w Mercatello, w zamożnej rodzinieMancini. Rodzice dali jej na chrzcie imię Urszula. Mając 17 lat chciała zostać zakonnicą. Ojciecwyraził na to zgodę dopiero w obliczu choroby grożącej jej śmiercią. Urszula wstąpiła do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni Peczerski

  Św. Antoni Peczerski, opat (983 - 1073). Jego pierwotne imię to Antypas. Pochodził z grodu Lubecz,leżącego na północ od Kijowa. Jako młody człowiek zapoznał się z żydem zakonnym na górze Athos. Popowrocie na Ruś w pobliżu Kijowa zajął pieczarę, w której wiódł surowe życie pustelnika. Od tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt

  Św. Benedykt, opat. Urodził się w Nursji około 480 r. Był synem właściciela ziemskiego. Kształcił się wRzymie, lecz przerwał naukę i podjął życie pustelnika w Affile. Po paru latach przeniósł się w góry niedalekoSubdiaco. Kiedy zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bernardyn Realino

  Św. Bernardyn Realino, kapłan. Urodził się w Carpi koło Ferrary. Studiował medycynę w Modenie iBolonii. Doktor prawa rzymskiego i cywilnego. Był burmistrzem Felizzano, sędzią w Castel Leone, doradcąi pełnomocnikiem namiestnika Neapolu. Kiedy miał 34 lata, podczas rekolekcji podjął decyzję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Benedykt XI

  Bł. Benedykt XI, papież. Michał Boccasini urodził się w 1240 r. w Trevisio. Matka jego była praczką.Gdy miał 14 lat, wstąpił do dominikanów. Po ukończonych studiach teologicznych w Wenecji i Genewiezostał wkrótce prowincjałem. Bonifacy VIII mianował go biskupem Ostii i kardynałem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tomasz

  Św. Tomasz, Apostoł (+ ok. 67). Zwany także Didymos, “Bliźniak”. Należał do ścisłego grona DwunastuApostołów. Ewangelie wspominają go kilkakrotnie: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J11,16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14,5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Edgar Spokojny

  germ. ed-, od-, ot- - posiadanie, majątek, dziedzictwo; -gard - obrońca, stróż; “obrońca własności”, “stróżdziedzictwa”.Św. Edgar Spokojny, król. Urodził się w 943 r. jako drugi syn Edmunda Wspaniałego. Po śmierci brataEdwina objął rządy w całej Anglii. Dał początek ustawodawstwu angielskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta Portugalska

  Św. Elżbieta Portugalska, królowa. Urodziła się w Saragossie w 1271 r. Była córką Piotra III, króla Aragonii,i Konstancji, królewny Sycylii. Jej ciotką była św. Elżbieta Węgierska. Kiedy miała 12 lat, wydanoją za Dionizego, króla Portugalii. Miała z nim dwoje dzieci: Konstancję i Alfonsa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni Maria Zaccaria

  Św. Antoni Maria Zaccaria, kapłan, zakonnik. Urodził się w Cremonie 1502 r. Studiował medycynę wPadwie. Dał się poznać jako lekarz pełen troski, życzliwości i bezinteresowności. Katechizował dzieci imłodzież. Mając 26 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1530 r. założył kongregację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt

Do góry