Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Technika „stopy w drzwiach"

  Techniki „stopy w drzwiach” i „drzwi zatrzaśniętych przed nosem” to dobrze znane procedury psychologii społecznej, które zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania się do prośby. Pierwsza technika (Freedman i Fraser, 1966) polega na tym, że terapeuta najpierw zwraca się do pacjenta z łatwiejszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA MYŚLI I ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH, SAMOUSZKODZEŃ I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

  Jest to raczej wyjątek niż reguła, że pacjenci zgłaszają się do nas na leczenie, przechodząc kryzys samobójczy. Dzieje się tak dlatego, że skierowanie do objęcia naszym programem następuje zazwyczaj po nagłym epizodzie zachowań samobójczych, podczas którego często dochodzi do hospitalizacji na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma spotkań zespołu konsultacyjnego

  Spotkania zespołu konsultacyjnego są nieodzowną, stałą częścią programu dialektycznej terapii behawioralnej. Oznacza to, że zespół nie rozwiązuje się po zakończeniu leczenia konkretnego pacjenta. Jego prace trwają, choć jedni pacjenci odchodzą, a nowi przychodzą. Aktywność zespołu jest podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oceniania ryzyka samobójstwa i samouszkodzenia

  W pracy z nastoladcami z grupy wysokiego ryzyka ważne jest nawiązanie współpracy przed przystąpieniem do oceny ryzyka zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Badacze twierdzą, że najlepszym pojedynczym predyktorem podjęcia próby samobójczej jest poprzednia próba samobójcza (Leon, Friedman, Sweeney, Brown i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład grupy nastoletnich pacjentów?

  Programy leczenia wykorzystujące dialektyczną terapię behawioralną stosują rozmaite kryteria kwalifikowania pacjentów. Na przykład w niektórych programach leczenia całodobowego takim kryterium jest zachowanie samobójcze (Katz i in., 2004). W różnych programach rezydenckich podstawowym kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /12 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena cech zaburzenia osobowości z pogranicza oraz problemów z nimi związanych

  Idealnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie oceny dotyczącej wszystkich zaburzeń osi II, ale w programie Montefiore oceniamy tylko obecność zaburzenia osobowości z pogranicza, ponieważ nie chcemy nadmiernie obciążać swoich pacjentów zbyt wieloma narzędziami oceny i wywiadami. Niektórzy pacjenci oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład zespołu terapeutycznego?

  Członkiem zespołu terapeutycznego jest każda osoba, która zajmuje się leczeniem w ramach programu dialektycznej terapii behawioralnej, bez względu na metodę terapii. Do zespołu należą więc trenerzy umiejętności, terapeuci indywidualni oraz osoby zaangażowane w proces leczenia w zależności od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ogólnej psychopatologii i funkcjonowania rodziny

  Jednym z najczęściej używanych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów diagnostycznych pozwalających ocenić zaburzenia osi I u dzieci i młodzieży jest kwestionariusz dla dzieci w wieku szkolnym dotyczący zaburzeń afektywnych i schizofrenii, bieżących i w ciągu życia (Schedule for Affective Disorders...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie będą metody leczenia pacjentów?

  Tam, gdzie to jest możliwe, zalecamy prowadzenie solidnego, wszechstronnego leczenia opisanego w rozdziale 3 - w takiej formie, w jaldej zostało ono pierwotnie opracowane, gdyż przeprowadzono badania potwierdzające jego skuteczność (Linehan i in., 1991; Linehan, 1993a). Za „kompleksowe leczenie” uważamy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencje z udziałem członków rodziny oraz kontakty z innymi osobami zaangażowanymi w leczenie

  Jedną z zasadniczych cech dialektycznej terapii behawioralnej jest zwracanie uwagi na kontyngencje pojawiające się w trakcie całego programu leczenia. Celem jest upewnienie się, że zasady, na których opiera się program, jak również wszystkie osoby biorące udział w programie wzmacniają zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 603

  praca w formacie txt

Do góry