Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Sykstus II

  gr. ksystos - elegancki, wygładzony.Św. Sykstus II, papież, męczennik. Wstąpił na stolicę Piotrową w 257 r. Załagodził spór wśród biskupówazjatyckich i afrykańskich w sprawie ważności chrztu, udzielanego przez heretyków. Już w następnymroku, podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lidia

  gr. osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej.Św. Lidia (+ I w). Mieszkała w Filippi, w Macedonii. Była zapewne osobą zamożną, bowiem purpura -tkanina, którą sprzedawała, stanowiła towar luksusowy. Kiedy św. Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Maria Vianney

  Św. Jan Maria Vianney, kapłan. Urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu. DoPierwszej Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej. Dwukrotnie odmawiano muprzyjęcia do seminarium. Pokonawszy wiele trudności, otrzymał święcenia kapłańskie w 1815 r. Potrzech latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matki Bożej Śnieżnej

  Matki Bożej Śnieżnej. Początkowo było to święto w bazylice Santa Maria Maggiore - Matki Bożej Większejw Rzymie. Sykstus III (432 - 440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w Efezie, na którym ogłoszonodogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi (Theotokos), postanowił wybudować w Rzymie bazylikę.

  Legenda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Alfons Maria Liguori

  germ. al- (adal-) - szlachetny i -funs - szybki, chętny, życzliwy.Św. Alfons Maria Liguori, biskup, doktor Kościoła (1693 - 1787). Urodził się w Marinelli pod Neapolemw zamożnej rodzime szlacheckiej. Był wszechstronnie uzdolniony: malarz, poeta, muzyk. Mając 17 latskończył studia uzyskując doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Euzebiusz z Vercelli

  gr. eusebes - pobożny, sprawiedliwy.Św. Euzebiusz z Vercelli, biskup. Urodził się około 283 r. na Sycylii. Był lektorem w Rzymie. W 345 r.został pierwszym biskupem Vercelli w Piemoncie. Zainaugurował w Europie nowy styl Vita Communis -życia wspólnego duchownych. W 355 r. na synodzie w Mediolanie, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Innocenty I

  łac. innocens - niewinny, prawy.Św. Innocenty I, papież (V w.). Pochodził z Albano. Kościołem rządził w latach 401 - 417. Dokonałwielu rozstrzygnięć w dziedzinie doktryny, liturgii i duszpasterstwa. Łagodził konflikty. Prowadził rokowaniaz Alarykiem. Interweniował w sporach episkopatu afrykańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wiktor I

  Św. Wiktor I, papież. Według “Liber Pontificalis” pochodził z Afryki Północnej; według św. Hieronima zpołudniowej Italii. Jego pontyfikat trwał 10 lat (189 - 198). Rozpoczynający się wtedy proces tzw. latynizacjiKościoła przejawił się w sporze o datę Wielkanocy. Na Wschodzie świętowano dzień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Kinga

  węgier. zdrobnienie imienia niem. Kunegunda; kunni - ród i gund - walka; “walcząca za swój ród”,“walcząca dla swojego rodu”.Bł. Kinga (Kunegunda), księżna, dziewica. Urodziła się w 1234 r. jako córka Beli IV króla węgierskiego,i jego żony Marii, cesarzówny bizantyjskiej. Była siostrą św. Małgorzaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Marta

  aram. marta - pani, władczyni.Św. Marta (+ I w.). Pochodziła z Betanii. Siostra Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią.Wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10,38-42).Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt

Do góry