Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Maksymilian Maria Kolbe

  Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w 1894 r. Nachrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studiafilozoficzne i teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 r. otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Teresa Benedykta - Edyta Stein

  staroang. ead- - majątek, bogactwo, szczęście i -gut - walka; “walcząca o majątek, bogactwo, szczęście”.Bł. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu wżydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. W 1915 r. złożyła egzamin państwowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowzięcie NMP

  Wniebowzięcie NMP. Święto początkowo nosiło nazwę Zaśnięcia Najświętszej Panny i tak pozostało wobrządku wschodnim. Kościół Zachodni pielęgnował myśl o Wniebowzięciu NMP. Prawda ta zostałauwieńczona dogmatem wiary przez Piusa XII (1950). W Polsce obrosło ono w zwyczaje i tradycje ludowe.W tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wawrzyniec

  Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasówpapieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania zacesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny W kilka dni po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Oswald

  germ. os- - bóg i -wald - władca, król.Św. Oswald, król. Urodził się około 604 r. jako syn Etelfryda, króla Nortumbrii. Gdy Brytowie wywołalipowstanie, w którym poległ jego ojciec, Oswald musiał uciekać do Szkocji. Zatrzymał się na wyspie Hyw klasztorze św. Kolumbana, gdzie przyjął chrzest. W roku 634...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tarsycjusz

  Św. Tarsycjusz, męczennik (+ 257). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana, kiedy chrześcijanamizapełniły się więzienia, noszono im potajemnie Komunię świętą. Gorliwością w tej posłudze wyróżniałsię kilkunastoletni Tarsycjusz. Zginął broniąc przed profanacją Najświętszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Klara

  łac. clara – sławna.Św. Klara, dziewica. Urodziła się w 1194 r. w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przedrodzicami 1212 r. w Porcjunkuli przyjęła habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według regułyfranciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Oktawian

  łac. Octavianus - przyjęty do rodu Octavia.Św. Oktawian, biskup (ok. 1060 - 1132). Urodził się w Quingey (Francja). Studiował prawo i teologię wBolonii. Na wieść o chorobie ojca wybrał się do domu. Kiedy w Pawii dotarła do niego wiadomość, żeojciec nie żyje, przerwał podróż i wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stefan I

  Św. Stefan I, król (ok. 969 - 1038). Syn księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiegoMieszka I, urodził się w Ostrzychomiu (Esztergom). Bierzmowany przez św. Wojciecha. W 995 r. poślubiłGizelę, córkę księcia bawarskiego i siostrę cesarza Henryka II. Po śmierci ojca objął rządy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Innocenty XI

  Bł. Innocenty XI, papież (1611 - 1689). Urodził się w możnym rodzie Odescalchich. Mając 24 lata wstąpiłna drogę kapłaństwa. Po studiach w Rzymie i Neapolu, zyskawszy doktorat obojga praw, został prefektemKamery Apostolskiej. Innocenty X mianował go kardynałem. Był legatem papieskim w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt

Do góry