Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Nikodem

  gr. nike - zwycięstwo oraz demos - lud; “zwycięzca ludu”.Św. Nikodem (I w.). Członek żydowskiego Sanhedrynu. Należał do wpływowej grupy religijnej - faryzeuszów(J 7,45-52; 19,39-42). Według Ewangelii św. Jana Jezus przeprowadził z nim nocną rozmowę opotrzebie “nowych narodzin” z ducha (J 3,1-11)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Sabina

  łac. Sabinowie -jeden z najstarszych szczepów w Italii środkowej; Sabinus(-a) należący(-a) do rodu Sabinów.Św. Sabina, męczennica (w. II?). Według tradycji była żoną rzymskiego patrycjusza Walentyna. Chrześcijaństwoprzyjęła dzięki św. Serapii (Serafii) z Antiochii, która gościła w ich domu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef Kalasanty

  Św. Józef Kalasanty, kapłan (1550 - 1648). Urodził się w rodzinie szlacheckiej, w Paralta de la Sal naterenie Aragonii (Hiszpania). Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie (1583), następniepodjął pracę duszpasterską oraz w administracji kościelnej. W kilka lat później towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy

  Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy (+ 1878). Córka Palestyńczyków. Osierocona w trzecimroku życia. Wcześnie wstąpiła do józefitek, a te, dostrzegając w młodej zakonnicy niezwykłe dary Boże iuzdolnienia, skierowały ją do karmelu w Pau. Następnie przebywała w indyjskim Mengalore. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Monika

  gr. mónos - samotna, jedna, jedyna, sama.Św. Monika, wdowa (332 - 387). Urodziła się w Tagaście (Północna Afryka), w rodzinie chrześcijańskiej.Jako młodą dziewczynę wydano za urzędnika, Patrycjusza, który był poganinem. Małżeństwo nie byłozbyt udane. Jednak swoją łagodnością, taktem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Augustyn

  Św. Augustyn, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaście. Syn Patrycjusza i św. Moniki(zob. 27 sierpnia). Kształcił się w Tagaście, Madurze i Kartaginie. Mimo troskliwego wychowania przezmatkę, w młodości prowadził życie grzeszne. W 17 roku życia związał się z kobietą, która...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Róża z Limy

  Św. Róża z Limy, dziewica. Urodziła się w 1586 r. w Limie. Jej rodzice przybyli z Hiszpanii. Na chrzciedano jej imię Izabela. Imię Róża przylgnęło do niej jako przydomek, gdyż ponoć była bardzo piękna.Mając 20 lat została tercjarką dominikańską i mimo sprzeciwów rodziny wiodła życie modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jacek Odrowąż

  W Polsce imię Hiacynt przemienione na Jacek.Św. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XIIw. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi,biskupowi Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bartłomiej

  aram. Bar-Tholomai - syn Tolmy lub syn oracza.Św. Bartłomiej, Apostoł (+ I w.). Pochodził z Kany Galilejskiej. Wymieniają go Ewangeliści synoptyczni.Św. Jan Ewangelista nazywa go Natanaelem. Jezus powołując go powiedział o nim: “To prawdziwyIzraelita, w którym nie ma podstępu” (J 1,47). Późniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Helena

  od gr. hele - blask, jasność lub helane – pochodnia.Św. Helena, cesarzowa. Urodziła się w 255 r. w Drepanon w Bitynii (późniejsze Helenopolis). Była córkąkarczmarza. Została żoną (lub konkubiną - na co zezwalało ówczesne prawo rzymskie) KonstancjuszaChlorusa, zarządcy prowincji. W 274 r. urodziła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry