Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święta Pulcheria

  łac. pulchera – piękna.Św. Pulcheria, cesarzowa. Urodziła się 19 stycznia 399 r. w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga dziecicesarza Arkadiusza. Otrzymała wszechstronne wykształcenie. Jej brat, Teodozjusz II, powołał ją dowspółrządzenia państwem, nadając tytuł augusty - cesarzowej (414)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wiktoryn

  Św. Wiktoryn, męczennik (+ ok. 98). Według “Martyrologium Romanum” ludność miasta i okolic Amiternumobrała go biskupem. Za panowania Trajana został skazany na zesłanie do Cotigliano. Tam przeztrzy dni wisiał głową w dół, następnie zmarł męczeńską śmiercią. Ciało jego przywieziono i pochowanow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prot i św. Hiacynt

  Św. Prot i św. Hiacynt, męczennicy (+ 304?). Niewiele informacji zachowało się o nich. Podczas badańarcheologicznych prowadzonych w katakumbach Bazylii (1845), odkryto grób św. Hiacynta z dobrzezachowanym napisem. Spalone ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału. Św. Damazy,papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Magnus z Füssen

  łac. magnus – wielki.Św. Magnus z Füssen (+ ok. 772). Kształcił się w St-Gallen. Apostołował w okręgu Allgau. Potem wFüssen wybudował celę, która stała się zaczątkiem klasztoru. Uważany jest za założyciela i pierwszegoopata. Łączył pracę misyjną z osobistą ascezą. W Szwajcarii, Szwabii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Melchior Grodziecki

  Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik. Urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan, w Cieszyniew 1582 r. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów w Wiedniu wstąpił do tegoż zgromadzenia. Ponowicjacie odbył praktykę nauczycielską w kolegium jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Bronisława

  słow. broni- - bronić i -slaw – sława.Bł. Bronisława, dziewica (ok. 1200 - 1259). Urodziła się w Kamieniu na Śląsku. Krewna św. Jacka i bł.Czesława. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnymdoszła do wyżyn modlitwy mistycznej. Jej relikwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Serafina de Montefeltro

  hebr. seraphim - płonący, palący.Bł. Serafina de Montefeltro, wdowa, ksieni. Urodziła się w Urbino 1434 r., w możnej rodzinie, spokrewnionejze starymi rodami włoskimi. W wieku 14 lat, wbrew jej woli, wydano ją za mąż za AleksandraSforze, który rządził wówczas w Pesaro. Po kilku latach małżeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wilhelm

  germ. ville- - chęć, wola i -hełm - opieka, pomoc.Św. Wilhelm, biskup (+ ok. 1075). Pochodził prawdopodobnie z Anglii. Był biskupem w Roskilde (Dania),a także doradcą króla Swena. Przeszedł do historii jako gorliwy apostoł wśród Duńczyków.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Ward

  Św. Małgorzata Ward, męczennica. Pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworuksiężnej Whitall w Londynie. Podczas prześladowań katolików za Henryka VIII aresztowanemu i skazanemuna śmierć księdzu pomogła uciec z więzienia. Z tego powodu została uwięziona i torturowana.Stracona 30...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef z Arymatei

  Św. Józef z Arymatei (I w.). Był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy żydowskiej w zakresie sprawpaństwowych, prawnych i religijnych (Łk 23,50-53, Mt 27,57-58, Mk 15,42-46, J 19,38-42). WedługEwangelistów, Mateusza i Jana, był uczniem Jezusa. Nie zgodził się z decyzją Sanhedrynu skazującą Jezusana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry