Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Gerard

  germ. ger- - oszczep i -walt - rządzić, panować; “rządzący oszczepami”.Św. Gerard (Gellert), biskup, męczennik (977 - 1046). Urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji. Wmłodym wieku wstąpił do opactwa benedyktynów na wyspie św. Jerzego w Wenecji. Studiował w Bolonii.W kilka lat później został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stanisław Kostka

  Św. Stanisław Kostka, kleryk. Urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synemkasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Nagłe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty January

  łac. mensis lanuarius - urodzony w styczniuŚw. January, biskup, męczennik (+ 305). Niewiele informacji zachowało się o Świętym. Był biskupemBeneventu. Według dokumentu z V wieku, kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana,został aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Andrzej Kim Taegon i św. Paweł Chong Hasang

  Św. Andrzej Kim Taegon, kapłan (+ 1839) i św. Paweł Chong Hasang (+ 1867) - męczennicy. Z początkiemXVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę do Korei. Misjonarze francuscy przybyli tam dopierow 1836 r. Wkrótce potem wybuchły krwawe prześladowania, podczas których zginęli między innymi:pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mateusz

  hebr. imię teoforyczne - Mattanja - dar Jahwe, dany przez Boga.Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+ I w). Należał do grona dwunastu Apostołów. W Ewangelii św.Marka (2,14) jest nazwany: “Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum. Jezus powołał go na swego ucznia, kiedypełnił urząd celnika (Mt 9,9-13). Mateusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maurycy

  Św. Maurycy, żołnierz, męczennik (+ III w.). Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy byłdowódcą rzymskiej Legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000osób stacjonował w Agaunum (dziś St-Maurice w Szwajcarii). Przed bitwą zażądano, aby żołnierze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Linus

  gr. imię mitologiczne, nosił je syn Apollina i muzy Terpsychory.Św. Linus, papież, męczennik (+ 76). Pierwszy następca św. Piotra Apostoła na stolicy rzymskiej. Pochodziłz Tuscji. Św. Ireneusz utożsamia go z Linusem wspominanym przez św. Pawła (2 Tym 4,21). Miałrządzić Kościołem w latach 67 - 76...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Albert

  Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy (1149 - 1214). Urodził się w okolicach Vennes (Francja). Piastowałurząd generała zakonu w zgromadzeniu kanoników regularnych. W 1184 r. został biskupem. Pośredniczyłw sporze między Klemensem III a Fryderykiem I Barbarossą. Doprowadził także do pokojuwalczące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matki Boskiej Bolesnej

  Matki Boskiej Bolesnej. Tajemnica uczestnictwa Maryi w dziele Odkupienia towarzyszyła chrześcijanomod początku. W 1423 r. synod diecezji północnoniemieckich w Kolonii ustanowił to święto na swoimterenie. Pius VII po powrocie z napoleońskiej niewoli (1814) rozszerzył je na cały Kościół.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Genueńska

  Św. Katarzyna Genueńska, wdowa (1447 - 1510). Córka wicekróla Neapolu. W szesnastym roku życiazostała przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem, który miał już pięcioro nieślubnychdzieci. Związek nie był szczęśliwy. Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt

Do góry