Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiona Kolumba Gabriel

  łac. columba – gołębica.Bł. Kolumba Gabriel, zakonnica. Róża Białecka urodziła się w 1858 r. w Stanisławowie. Szkołę średnią istudium nauczycielskie ukończyła u benedyktynek we Lwowie. Pracowała jako nauczycielka. Mając 23lata wstąpiła do benedyktynek. W kilka lat później wyjechała do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gabriel archanioł

  Św. Gabriel archanioł. Po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (8,15-26; 9,21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1,11-20) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadającmu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego(Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Władysław z Gielniowa

  Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik (ok. 1440 - 1504). Urodził się w Gielniowie koło Opoczna.Studiował na Akademii Krakowskiej. Mając 22 lata wstąpił do bernardynów w Warszawie, gdzie przyjąłimię zakonne Władysław. W kilka lat później został kapłanem. W Krakowie pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Rafał archanioł

  Św. Rafał archanioł. Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z “siedmiu aniołów, którzy stojąw pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (12,15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybierapospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swięty Kosma i św. Damian

  gr. Damios - imię bogini czczonej w Epidaurze.Św. Kosma i św. Damian, męczennicy (+ III w.?). Zachowało się wiele świadectw wczesnego kultu obuświętych. Zginęli śmiercią męczeńską w Cyrze (wschodnia Syria) podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana.Są patronami zgromadzenia jezuitów; Florencji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hieronim

  Św. Hieronim, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się około 340 roku w bogatej chrześcijańskiej rodzinie,w Strydonie (dzisiejsza Istria). Studiował w Rzymie. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Poskończeniu studiów udał się do ówczesnej stolicy cesarstwa - Trewiru, gdzie na życzenie rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty de Paul

  Św. Wincenty de Paul, kapłan (1581 - 1660). Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy niedaleko Dax(obecnie St-Vincent-de-Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został kapłanem. W latach 1605 - 1607miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie (?). Od 1608 r. mieszkał w Paryżu. Tutaj został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

  żeńska forma bizant. imienia Tardsios; gr. teresis - obrona, opiekaŚw. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica. Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alencon (Normandia)w 1873 r., jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowanaw pobożnej rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wacław

  WACŁAW sczechizowana forma imienia pol. Więcesław; Więce- - więcej i -sław – sława.Św. Wacław, król, męczennik (+ 929). Urodził się około 907 r. jako syn księcia czeskiego Wratysława I.Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniołowie

  Aniołowie są “duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie”(Hbr 1,14), aby im objawić plany Stwórcy oraz bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry