Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Edwin

  germ. ed- - posiadanie, władza, majątek i -win - przyjaciel; “przyjaciel dziedzictwa”.Św. Edwin, król (584 - 633). Młodość spędził na wygnaniu. Odzyskawszy tron Northumbrii (jedno zkrólestw na terenie dawnej Anglii), stanął w obliczu kolejnych wojen. Ożenił się z św. Etelburgą, córkąśw. Etelberta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matki Bożej Różańcowej

  Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo to zainicjowali dominikanie. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi). Klemens XII wprowadził je pod obecną nazwą w 1716...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Honorat Koźmiński

  Bł. Honorat Koźmiński, zakonnik, kapłan. Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inteligenckiej w1829 r. w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na wydziale budownictwa przy SzkoleSztuk Pięknych w Warszawie. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sergiusz i św. Bakchus

  łac. pochodzący z rzymskiego rodu Sergia i BAKCHUS gr. imię boga, sił natury, plonów, wina.Św. Sergiusz i św. Bakchus, męczennicy (+ III/IV w.). Najbardziej popularni święci starożytnegoWschodu. Nie zachowały się o nich bliższe informacje. Starożytna “Passio” prezentowała ich jako oficerówcesarskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kalikst I

  gr. kalós - piękny, dobry.Św. Kalikst I, papież, męczennik (+222/223?). Był niewolnikiem Karpofora, który dał mu wolność. Popowrocie z zesłania w kopalniach na Sardynii został archidiakonem. Zarządzał cmentarzem przy Via Appiaw Rzymie, który do dziś nosi jego imię. W 217 r. został wybrany papieżem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ludwik Bertrand

  Św. Ludwik Bertrand, kapłan. Urodził się w 1526 r. w Walencji. Pragnął pójść za Chrystusem. Wobecsprzeciwu ojca uciekł z domu. Wstąpił do dominikanów. Kiedy składał śluby zakonne, miał 19 lat. Kapłaństwoprzyjął w 1547 r. Jego życie zakonne ożywiało pragnienie pracy misyjnej. 14 lutego 1562...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan z Dukli

  Św. Jan z Dukli, kapłan (1414 - 1484). Urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Po studiach na uniwersyteciew Krakowie wstąpił do zakonu franciszkanów. Zostawszy kapłanem pracował w różnych klasztorachMałopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. Działał w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek z Asyżu

  Św. Franciszek z Asyżu, diakon. Jan Bemardone urodził się w Asyżu 1182 r. Był synem zamożnego kupcaPiotra i Joanny Pica. Ojciec po powrocie z Francji do imienia syna Jan dodał Franciszek (Francuzik).Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Antoni Chevrier

  Bł. Antoni Chevrier, wyznawca (+ 1879). Jałmużnik oraz organizator przystani dla ubogich i dzieci.Kongresy Eucharystyczne zawdzięczają mu swe powstanie. Jan Paweł II beatyfikował go w 1986 r.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Michał archanioł

  Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13;12,1; Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę zLucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt

Do góry