Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Leon Wielki

  Św. Leon Wielki, papież, doktor Kościoła. Urodził się około 400 r. w Tuscji. Papież Celestyn I mianowałgo archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany papieżem (440). Jego pontyfikatprzypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Zachariasz

  Św. Zachariasz (+ I w.), Kapłan “z oddziału Abiasza”. Ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25,59-79). Sprawiedliwymąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie,składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Marcin z Tours

  Św. Marcin z Tours, biskup. Urodził się w 316/317? r. w Sabarii (Szombathely?) - na terenie dzisiejszychWęgier. Jego ojciec był trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił doarmii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta

  Św. Elżbieta (+ I w) żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukaszapochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność- przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP - miała być dowodem, “że dla Boga nie manic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jozafat Kuncewicz

  hebr. imię biblijne Jehoszafat - “Jahwe sądzi”.Św. Jozafat Kuncewicz, biskup, męczennik. Jan urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodziłz rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu kupieckiego, zetknąłsię tam ze sprawą unii. W 1604 r. przyjął habit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kalinik

  gr. Kallimachos, Kallichoros; kolós - najpiękniejszy, nike - zwycięstwo - “świętujący zwycięstwo, zwycięski”.Św. Kalinik, męczennik (+ 638). Według “Martyrologium rzymskiego” po bitwie pod Yarmouk panowaniebizantyjskie w Syrii i Palestynie zostało złamane. Saraceni w lecie 637 r. opanowali Gazę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Lucjan i św. Marcjan

  łac. Martianus - należący do Marsa, poświęcony Marsowi.Św. Lucjan i św. Marcjan, męczennicy (+ 250/251?). W Nikomedii podczas prześladowania za czasówDecjusza, ponieśli śmierć przez spalenie. Ich relikwie znajdują się w miejscowości Vich, w Hiszpanii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Sabina

  Św. Sabina, męczennica (II/III w.). Według starego przekazu była siostrą Wincentego i Chrestyny. Wszyscytroje mieli zginąć jako ofiary prześladowań w Avili (?). Męczenników wspominają stara martyrologiaoraz liturgia mozarabska.W ikonografii św. Sabina przedstawiana jest w koronie, z palmą męczeńską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szymon

  hebr. Jehuda - godny czci.Św. Szymon, Apostoł (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Miałprzydomek Zelota - “Gorliwy” (Mk 3,18), z żarliwością bowiem zachowywał Prawo Mojżeszowe. Wedługpóźnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej Brytanii(?) oraz w Babilonii i Persji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Donat

  łac. Donatus - dany przez Boga.Św. Donat, biskup (+ ok. 875/877). Pochodził z zamożnej rodziny Podczas pielgrzymki do Rzymu, wtoskańskim miasteczku Fiesole wybrano go przez aklamację na biskupa. Pełnił tę funkcję przez 40 lat.Brał udział w koronacji Ludwika II oraz w synodzie rzymskim (861). Pozostawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt

Do góry