Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Sylwester I

  łac. silvestris - leśny, mieszkający w lesie.Św. Sylwester I, papież (+ 335). Z pochodzenia Rzymianin. Na stolicę Piotrową wstąpił w 314 r. Poedykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizacjękultu Bożego. Za jego pontyfikatu odbył się I sobór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Labouré

  Św. Katarzyna Labouré, dziewica, zakonnica. Urodziła się w 1806 r. w burgundzkiej wiosce Fain-les-Moutiers. Po śmierci matki pomagała ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Pragnęła wstąpić do klasztoru,lecz spotykała się ze sprzeciwem ojca. Wysłał ją do Paryża, gdzie u swego stryja pracowała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szczepan

  Św. Szczepan, diakon, męczennik (+ ok. 36?). Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego,podejmujących prace charytatywne, m. in. opiekę nad wdowami. Według Dziejów Apostolskich,“pełen łaski i mocy Ducha Świętego”, głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan, Apostoł

  Św. Jan, Apostoł, Ewangelista (+ ok. 100). Prorok, teolog, mistyk. Był synem Zebedeusza i Salome,młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21). Pracował jako rybak. Uczeń Jana Chrzciciela. Razem ześw. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1,38-40). Był jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowujeobecność Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kasper del Bufalo

  Św. Kasper del Bufalo, zakonnik. Po odbyciu studiów teologicznych w Rzymie został kapelanem i kanonikiemkościoła św. Marka. W czasach napoleońskich odmówiwszy przysięgi konstytucyjnej żył na wygnaniuw północnej Italii i na Korsyce. Po upadku cesarstwa wrócił do Rzymu, gdzie głosił misje ludowez taką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tomasz Becket

  Św. Tomasz Becket, biskup, męczennik. Urodził się w 1118 r. w Londynie. Studiował w Paryżu. Poprzyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia na prawie w Bolonii. Kiedy wrócił do kraju, zostałarchidiakonem. W 1155 r. mianowany lordem kanclerzem, stał się najbliższym współpracownikiem HenrykaII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Damazy I

  gr. damáo - ujarzmiam, oswajam; oswojony, ujarzmiony, łagodny.Św. Damazy I, papież. Urodził się około 305 r. w Hiszpanii. Za papieża Liberiusza (352 - 366) był diakonemi prezbiterem. Wybrany biskupem Rzymu (366), miał konkurenta Ursyna. Dopiero synod zwołany w378 r. ostatecznie rozstrzygnął spór. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam i Ewa

  ADAM hebr. ’adamah - ziemia, ziemski; sumer. adamu - mój ojciec

  EWA hebr. hawwah - żyjąca, dająca, życie, matka żyjących.

  Adam i Ewa, pierwsi rodzice (Rdz 2,7-3,24). Adam - pierwszy człowiek, praojciec ludzkości. Wedługrelacji biblijnej o stworzeniu Bóg ulepił go “z prochu ziemi i tchnął w jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci: Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat

  Śwśw. Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat, męczennicy (+ 1838). Byli katechumenami. Gdy wybuchłoprześladowanie chrześcijan w Wietnamie, aresztowano ich, wtrącono do więzienia, poddano torturom.Zamęczono ich przez uduszenie. Beatyfikowani w 1900 r., kanonizowani w 1988.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Joanna Franciszka Frémyot de Chantal

  Św. Joanna Franciszka Frémyot de Chantal, baronowa, wdowa, zakonnica (1572 - 1641). Urodziła się wDijon. Ojciec był prezydentem parlamentu Burgundii. Mając niecałe dwa lata straciła matkę. Otrzymałastaranne wykształcenie. W 1592 r. poślubiła Krzysztofa II barona de Chantal, z którym miała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt

Do góry