Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czy istnieją reguły komunikowania się ludzi?

  Odpowiedź na tak postawione pytanie może brzmieć: Tak, ale... Zdrowy rozsądek podpowiada, że społeczny charakter ludzkiej komunikacji narzuca istnienie pewnych wspólnych zasad. Bez nich nie byłoby możliwe interpersonalne porozumiewanie się. Skoro jednak rzeczywistość komunikacyjna jest tak złożona...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się zachowują głoski w wypowiedzi?

  Ze względu na sposób wymowy wyróżnia się szereg jej typów:

  •    ogólnopolską, regionalną i gwarową;

  •    staranną (bardzo staranną i staranną), zwaną też wysoką, potoczną (określaną też jako średnią, szkolną naturalną) i niestaranną (niską, swobodną);

  •    szybką {allegro) i wolną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co z komunikacyjnymi trudnościami?

  Generalne zasady komunikacyjnego współdziałania ludzi są rozmaicie konkretyzowane w różnych sytuacjach. Są też naruszane, co nie musi prowadzić od razu do przerwania czy uniemożliwienia komunikacji. Takie odejścia od zasad mają swoją wymowę. Jeśli nadawca narusza zasady dotyczące jakości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Czy przekroczenie normy językowej jest błędem?

  Spróbujemy teraz nieco skomplikować nasz model rzeczywistości językowej, wprowadzając do niego pojęcie normy. Termin norma językowa bywa używany w kilku różnych znaczeniach, co nie zawsze zauważamy.

  Po pierwsze, norma jest ściśle związana z systemem. Stanowi niższy stopień systemowej abstrakcji -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest komunikacja?

  Życie człowieka realizuje się we współdziałaniu i w kontaktach z innymi ludźmi. Dzieje się tak zarówno w życiu codziennym, jak i w działalności zawodowej, politycznej, religijnej itp. W tym społecznym zachowaniu olbrzymią rolę odgrywa działalność komunikacyjnojęzykowa. Są czynności, w których...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu ludzie porozumiewają się?

  Amerykański psycholog P. Watzlawick uważa, że „jakaś piąta część całej komunikacji ludzkiej służy dla wymiany informacji, podczas gdy reszta dotyczy nie kończącego się procesu definiowania, potwierdzania, negowania i redefinicji istoty naszych relacji z innymi” (za: Nęcki 1996, 28). Zwraca w ten...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /6 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Skąd się bierze nasza wiedza o języku?

  Od urodzenia tkwimy w rzeczywistości językowej - poznajemy ją i aktywniew niej uczestniczymy, słuchając i mówiąc, później także pisząc i czytając. Niezawsze zdajemy sobie z tego sprawę, iż poznajemy ową rzeczywistość. Naszawiedza, której nabywamy przez całe życie, ma charakter potoczny i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Jak poznajemy rzeczywistość językową?

  Człowiek stara się „oswoić” otaczający świat - poznać różne jego wymiary:transcendentny (boski), przyrodniczy, społeczny (ludzki) oraz samego siebie.Czyni to dla zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb, np. głodu, chęci dominowanianad innymi, przeżycia piękna czy zaspokojenia ciekawości. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Co daje modelowanie rzeczywistości językowej?

  Jedną z metod poznania naukowego jest modelowanie rzeczywistości, tj. tworzeniejej uproszczonego obrazu-modelu, który wydobywa ważne składowe obiektui ich relacje oraz imituje działania właściwe samej rzeczywistości. To uproszczeniejest zamierzone, aby głębiej wniknąć w poznawany obiekt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Egwin

  germ. eg- - miecz, -win - przyjaciel; przyjaciel miecza, wojownik.Św. Egwin, biskup. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, potem kapłanem.W 639 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Reformator życia kościelnego. Bronił świętościmałżeństwa. Doradca Eldera, króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry