Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WIELKA ARMIA

  Za czasów monarchii w armii franc. nie było właściwie jednostek większych niż pułki. Dopiero perspektywa konfliktu zbrojnego skłoniła min. wojny do utworzenia trzech pierwszych armii. Na mocy dekretu podpisanego 14 XII 1791 przez Ludwika XVI powstały: Armia Północy, pod dow. gen. Rochambeau; Armia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /25 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRTEMBERGIA, państwo w zach. Niemczech

  Od 1793 należące do koalicji antyfranc., z której wystąpiło jednak po sukcesach Francuzów. Rządzone od 1797 przez Fryderyka I, który w III 1802 podpisał traktat z Francją. W zamian za rezygnację ze swych posiadłości na lewym brzegu Renu (ks. Montbeliard) w 1803 otrzymał dziewięć wolnych miast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEYSSENHOFF Jan (11 IV 1774 - 1848), gen. poi.

  Ur. w Andżelmujże w Inflantach. Od 1789 w służbie wojsk., uczestnik wojny 1792 z Rosją i powstania kościuszkowskiego. Wrócił do służby 1806, od 1807 płk, dow. 12 pp., uczestnik kampanii 1809,1812-1813, mianowany 311 1813 gen. bryg. W powstaniu listopadowym dow. dyw. jazdy, zesłany do Kostromy. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIAZMA, m. między Gżackiem a Dorohobużem, na trasie odwrotu WA z Moskwy do Smoleńska

  3 XI 1812 doszło tu do krwawej bitwy między ros. strażami przednimi Miłoradowicza, Paskiewicza i Płatowa a korpusami ks. Eugeniusza Beauhamais, Davouta, Zajączka i Neya. Tego dnia zadania straży tylnej miał przejąć 3 korpus Neya, stojący już w W. Ku niemu, od wsch., zdążały korpusy: 4 ks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTFALIA, królestwo utworzone w płn. Niemczech 18 VIII 1807 po zawarciu pokoju w Tylży i odebraniu Prusom znacznej części ich ziem

  Napoleonowi chodziło o stworzenie potężnej forpoczty własnego cesarstwa, zasłony przed ewentualną odrodzonąpotęgąprus., instrumentu nacisku na państwa niem., wchodzące w skład Związku Reńskiego, a wreszcie modelowego organizmu państwowego w tej części Europy. W skład królestwa W. weszły:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTFALSKA ARMIA

  Składała się z gwardii oraz oddziałów liniowych. Wbrew radom Napoleona Hieronim Bonaparte utworzył swą konną straż przyboczną Gardę du Corps wyłącznie z West-falczyków. Był to szwadron ciężkiej jazdy, używany przede wszystkim do celów reprezentacyjnych. W 1812 pod jego eskortąHieronim powrócił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALUTYNA GÓRA, wzniesienie na wsch. od Smoleńska

  Gdzie 19 VIII 1812 doszło do krwawego starcia między cofającą się armią ros. a korpusami WA.

  Aby osłonić odwrót spod Smoleńska, Rosjanie pozostawili na wsch. od W.G. silną, 40-tys. ariergardę pod rozkazami gen. Baggowuta. 19 VIII Ney i Davout zaatakowali przeciwnika od czoła, podczas gdy Murat ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEISSENFELS, osada w Saksonii nad rz. Soławą, na płd. od Merseburga

  Gdzie 1 V 1813 doszło do starcia między wojskami napoleońskimi a armią sprzymierzonych. Realizując swój plan osaczenia głównych sił przeciwnika, Napoleon ruszył w końcu IV na Liitzen i Lipsk. Obawiając się, że nieprzyjaciel może unikać generalnej batalii i wycofać się na wsch. albo na płn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDEA, dep. w zach. Francji

  10 III 1793 wybuchło tu ludowe powstanie przeciwko republikańskim władzom w Paryżu na znak protestu wobec dekretu Konwentu o powołaniu 300 tys. rekrutów na wojnę z Austrią.

  Powstanie objęło cały dep., tradycyjnie katolicki i rojalistyczny. Pod wodzą Cathelineau powstała Armia Katolicka i Królewska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WELICI, formacje gwardii cesarskiej, pełniące funkcję bat. szkolnych

  Kierowano do nich młodych ludzi z poboru i zaciągu ochotniczego, przeznaczonych w przyszłości na ofic. Była to młodzież z rodzin szlacheckich i zamożnego mieszczaństwa, ekwipująca się własnym sumptem. 21 I 1804 powstały dwa bat. w. - przy grenadierach pieszych i strz. pieszych, a 19 IX 1805...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt

Do góry