Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak rozwijały się poglądy oraz metodologia badań nad mózgowymi mechanizmami mowy?

  Już lekarzom starożytnym znane było występowanie zaburzeń mowy, gdy niedowład obejmował kończyny prawe, oraz niewystępowanie tych zaburzeń w przypadku niedowładu lewostronnego. Obserwacja ta dowodziła, że u większości ludzi czynnością mowy kieruje lewa półkula mózgowia. Dokładne badania nad...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowany i jaką rolę pełni układ piramidowy?

  Uszkodzenie elementów układu piramidowego (dróg piramidowych, drogi ruchu dowolnego) powoduje ograniczenie lub zniesienie ruchów świadomych (dowolnych). Inną cechą lego układu jest to, 22 wykształca się 011 stosunkowo późno w przebiegu rozwoju osobniczego. W dziesiątym miesiącu życia, a więc w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywa układ pozapiramidowy i co wchodzi w jego skład?

  Nazwa układu pozap i ram ido wego bywa używana w różnym znaczeniu. Dawniej zaliczano do niego wszystkie zaangażowane w motorykę struktury mózgowe i rdzenia kręgowego, z wyjątkiem ośrodków i dróg piramidowyeh. Obecnie nazwy tej używa się przeważnie w odniesieniu do określonej grupy ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełni móżdżek?

  Móżdżek poprzez szereg sieci neuronalnych, działających na zasadzie sprzężeń zwrotnych, wpływa na prawidłowy przebieg czynności ruchowych. Działa on koordynująco na ruchy dowolne, uwzględniając siłę grawitacji oraz bezwładność tułowia i kończyn.

  Przez regulację napięcia grup mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda lokalizacja poszczególnych funkcji w korze mózgowej?

  Na temat lokalizacji funkcji wj korze mózgu przez pewien czas ścierały się dwa przeciwstawne poglądy. Jeden postulował ścisłą lokalizację określonych czynności ustroju lub kategorii funkcji psychicznych. Przeciwny pogląd zakładał, że cała kora mózgowa jest równoważna czynnościowo. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /11 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełnią i gdzie się znajdują właściwe pola kojarzeniowe (asocjacyjne)?

  Poza polami projekcyjnymi oraz polami gnostycznymi przeważające obszary kory mózgu człowieka nic mają ściśle sprecyzowanej funkcji. Okolice te noszą nazwę pól kojarzeniowych, czyli asocjacyjnych (Traczyk 1989). Niektórzy autorzy terminu „kojarzeniowy" używają do określenia pól gnostycznych, okolice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawiają się poglądy na temat asymetrii w funkcjonowaniu półkul mózgowych?

  Teza o asymetrycznej roli półkul mózgowych w kierowaniu zachowaniem człowieka została sformułowana w XIX w. na podstawie obserwacji zaburzeń mowy u pacjentów z uszkodzeniem lewej półkuli. W owym czasie asymetrię pół kulową wiązano niemal wyłącznie z funkcjami językowymi. Ponieważ odgrywają one...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są neuroanatomiczne podstawy funkcjonowania układu ruchu?

  Czynności ruchowe, w tym czynności związane z mową, wymagają współdziałania wielu układów anatomiczno-funkcjonalnych. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych lub z komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego (motoneuronów)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się zewnętrzna struktura półkul mózgowych (mózgu)?

  Każda półkula ma trzy powierzchnie. P o w i e r z e h n i a p i z y ś r o d k o -w a jest zwrócona do półkuli przeciwległej. Wypukła p o w i c r z c h n i a g ó r -no-boczna przylega poprzez opony do sklepienia czaszki. P o w i e r z e h • n i a doi n a spoczywa na podstawie czaszki i na móżdżku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest i jakie funkcje pełni rdzeń kręgowy?

  Rdzeń kręgowy u człowieka jest owalnym walcem, ciągnącym się od rdzenia przedłużonego aż do wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Przekrój poprzeczny przez rdzeń ukazuje wąski kanał środkowy, otoczony warstwą istoty szarej uformowanej na kształt litery H. Jej część pozioma łączy obie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 154

  praca w formacie txt

Do góry