Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega asymetria funkcjonalna?

  Wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych potwierdzają tezę o funkcjonalnej specjalizacji półkul mózgowych (rys. 3.8; patrz również Springer, Dcutsch 1989; Hclligc 1993; laccino 1993; Budohoska, Grabowska 1994). Jak już wspomniano, uszkodzenia niektórych rejonów lewej półkuli prowadzą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /10 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy leworęczni wykazują nietypowy wzorzec asymetrii pólkulowej?

  Międzykulturowe analizy porównawcze prowadzone w różnych krajach wykazały, że praworęczni stanowią ogromną większość - ok. 90% populacji ludzi na świecie. Dom.nacja prawej ręki w zakresie wykonywania podstawowych czynności przejawiała się już w czasach prehistorycznych, na co wskazują...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy mózg kobiety i mężczyzny jest zlateralizowany w tym samym stopniu?

  Płeć jest ważnym czynnikiem modyfikującym wzorzec funkcjonalnej organizacji mózgu. Badania z zakresu psychologii społecznej wyraźnie wskazują, źe kobiety i mężczyźni różnią się pod względem wielu cech psychicznych, a także zdolności poznawczych (Geschwind, Galaburda 1987). Wiadomo, że...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w lewej półkuli istnieją specyficzne obszary kształtujące procesy językowe?

  Jednostronne ogniskowe uszkodzenia mózgu. Jedną z klasycznych metod klinicznych jest obserwacja zachowania pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu {Linguistic Jisorders... 1993; Leżak 1995; Walsh 2000). Stosowana już w XIX w., kiedy historyczne doniesienia Broca i Wcrnic-kego rzuciły nowe światło na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy u danej osoby można określić półkulę kształtującą czynność mowy?

  W przypadku wielu pacjentów, zwłaszcza tych przygotowywanych do zabiegu neurochirurgicznego, istotne jest ustalenie, w której półkuli reprezentowane są funkcje językowe. Pozwala to określić tzw. próba amytalowa, opracowana w latach czterdziestych XX w. przez japońskiego uczonego Wada. Polega ona na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy posiadamy półkulę dominującą i podporządkowaną?

  Opracowanie metody chirurgicznego rozdzielenia prawej i lewej półkuli mózgowej spowodowało prawdziwy przewrót w dotychczasowej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i uporządkowało wiele poglądów na temat asymetrii półkulowej. Za całokształt badan w tym zakresie amerykański uczony - Roger Speiry - otrzymał w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropsychologiczne korzenie funkcji mowy w normie i patologii

  We współczesnym społeczeństwie stale wzrasta odsetek dzieci i dorosłych przejawiających rozmaite zaburzenia językowego porozumiewania się. Powoduje to zainteresowanie neurobiologicznym podłożem tych procesów, z czym łączone są nadzieje na tworzenie nowatorskich metod terapii, mogących szybko...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy prawa i lewa półkula mózgu wykazują odmienną budowę?

  Choć na pierwszy rzut oka obie półkule mózgu wydają się podobne, to jednak dokładniejsze analizy morfologiczne pozwalają zaobserwować szereg istotnych różnic (rys. 3.1; np. Hellige 1993; laccino 1993). Na pierwszym miejscu należy lii wymienić strukturę zwan^phmun temporale, która znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie struktury tworzą narząd słuchu człowieka?

  Narząd słuchu (inaczej n a r z ąd ś I i m a k o w y) człowieka jest anatomicznie ściśle związany z nar z ą d e m r ó w n o w a g i, zwanym również n a rządem p r z c d s i o n k o w y m. Razem tworzą one n a r z ą d p r z e d -sionko wo-śli m a k o w y (dawniej zwany statyczno-słuchowym)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowane gardło?

  Gardło jest wspólnym elementem układu pokarmowego i oddechowego. Przybiera ono kształt cewy mięśniowo-błoniastej, przebiegającej od podstawy czaszki ku dołowi do połączenia na wysokości chrząstki pierścieńiowatej z przełykiem. W zależności od struktury, z jaką łączy się gardło, wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt

Do góry