Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak rozumieć pojęcie rozwój psychoruchowy?

  Pojęcie rozwoju psychoruchowego ma podstawowe znaczenie w psychologii dziecka. Wskazuje, ¿e rozwój psychiki dziecka odbywa sic nic tylko w obszarze procesów poznawczych (orientacyjnych i intelektualnych), ale i wykonawczych. Pozostają one w ścisłym związku, dlatego zalicza się je do wspólnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak odbywa się sterowanie zachowaniem w mózgu?

  Może się wydawać dziwne, że ncurolingwista, pisząc rozdział o neuronowych podstawach mechanizmów językowych przeznaczony dla logopedów, poświęca tyle miejsca ruchowi. Autor robi to jednak celowo, ponieważ:

  1.    należy pamiętać, że ruchy aparatu artykulacyjnego nie mogą się odbywać bez ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wszystkie wyuczone procesy w sieci przebiegają jednakowo szybko?

  Wykonywanie czynności mowy w mózgu wymaga „oprogramowania”, czyli innymi słowy współpracy dwóch rodzajów procesów nerwowych, które we współczesnej neurołingwistycc zostały nazwane procesami wolnymi i szybkimi. Procesy wolne rozwijają się na ogół w obszarze świadomości, gdzie na podstawie dostępnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy jąkanie wiąże się z nietypową asymetrią półkulową?

  Jak wykazano w poprzednich podrozdziałach, człowiek rodzi się z półkulami mózgowymi ukształtowanymi funkcjonalnie, jednak stopień lateralizacji mózgu może zmieniać się w zależności od specyficznych warunków ontogenezy.

  Hipoteza o zaburzonym wzorcu lateralizacji funkcji u osób jąkających się ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /10 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w autyzmie występuje specyficzne uszkodzenie mózgu?

  Według klasyfikacji przyjętej przez American Psychiatrie Association (Diagnostic andStatistical Manuał od Disorders... 1994), auty z. m to rzadko występujące (4-5 przypadków na każde 10 000 narodzonych dzieci) zaburzenie rozwoju, które definiowane jest na podstawie obserwacji zachowania dziecka. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest neurolingwistyka?

  Po starannym przeczytaniu rozdziałów niniejszego podręcznika dotyczących podstaw językoznawstwa oraz ośrodkowego układu nerwowego (czyli neurologii) rodzi się oczywiste, a zarazem bardzo trudne pytanie: jak nasz mózg, opisany przez dra Kozołuba, jest w stanie stworzyć struktury i funkcje językowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy „dzikie dzieci” będą mówić?

  Prawidłowo rozwijające się niemowlę ma potencjalne, biologicznie uwarunkowane możliwości przyswojenia sobie każdego z istniejących na świecic języków. Czynnikami wyzwalającymi rozwój mowy jest dostarczanie wypowiedzi pochodzących z otoczenia oraz zdolność ich odbioru (percepcja). Wszelkie zabiegi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy „okresy krytyczne” występują także w nauce języka obcego?

  W ostatnich latach teza o „okresie krytycznym" wydaje się szczególnie atrakcyjna w odniesieniu do nauki języka obcego. Na całym świccic wicie dzieci i dorosłych z różnych powodów żyje poza swym krajem ojczystym, co wiąże się z koniecznością nauki nowego języka. Zgodnie ze wspomnianą tu tezą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy język migowy to także język?

  Pytanie o to, czy język migowy - stanowiący podstawowy sposób komunikowania się ludzi głuchych - ma podobną bazę biologiczną jak język oralny, intrygowało ludzi od zawsze. Odpowiedź na nie łączy się z rozstrzygnięciem szerszego zagadnienia: czy komunikacja językowa jest specyficznie związana z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /14 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można badać asymetrię funkcjonalną w nieuszkodzonym mózgu?

  Wiele ważnych danych na temat funkcjonalnej asymetrii mózgu pochodzi z badań Judzi zdrowych, niewykazujących uszkodzenia mózgu. Aby móc prowadzić eksperymenty w sposób nieinwazyjny, całkowicie bezpieczny dla osoby badanej, opracowano specjalne techniki laboratoryjne (Springer. Dcutsch 1989; Hellige 1993;...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt

Do góry