Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaki obszar objęty jest diagnozowaniem?

  W szerokim ujęciu diagnoza psychologiczna może być diagnozą całościową, dotyczącą całokształtu funkcjonowania psychologicznego badanego dziecka (tzn. diagnoza osobowości).

  W wąskim ujęciu tego terminu mówimy o diagnozie cząstkowej, która dotyczy tylko wybranego aspektu psychologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy neurolingwistyka juko neuronauka ma coś wspólnego Z programowaniem neurolingwistycznym?

  Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: bardzo mało. W zasadzie jest to zbieżność nazw, wynikająca z faktu, że programowanie neurolingwistyczne (ang. neurolinguistic programming, czyli NLP) jako swoisty program samopomocy psychologicznej tworzyła w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy funkcje w procesach wykonawczych?

  Poruszone tutaj zagadnienia są bardzo złożone i trudno w pełni omówić je w ramach niniejszego rozdziału. Dla aktualnych celów podsumujmy to, co do tej pory ustalono.

  Akt mowy realizuje się mniej więcej w sposób, który zaprezentujemy poniżej A więc powstają:

  - intencja wypowiadania się. umysłowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest specyfika pracy neurolingwisty?

  Jak wspomniano wyżej, specyfika pracy teoretycznej i praktycznej neuroling-wisty wymaga nic tylko wiedzy i umiejętności z zakresu lingwistyki, ale również znajomości podstawowych informacji w specjalnościach medycznych (przede wszystkim podstaw w zakresie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /8 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieje związek pomiędzy procesami a „ośrodkami” zlokalizowanymi w konkretnych miejscach w mózgu?

  Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej teorii funkcji mózgu. Lokalizacjonista, który twierdzi, że poszczególne funkcje znajdują się w poszczególnych miejscach czy ośrodkach mózgu, odpowie: tak (Damasio 1999). Przyjmując wyżej opisany podział procesów na decyzyjne, interfejsowe i rozdzielcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są elementy sieci neuronowej?

  W ramach wiarygodnej teorii pracy mózgu prowadzącej do obserwowalnego zachowania, jakim jest mowa, należy uwzględnić trzy aspekty wyuczonego zachowania:

  -    jakie są komponenty organizowania ruchów narządu mowy i jak można jc połączyć, aby tworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega istota mikrogenetycznej teorii Browna?

  W ostatnich łatach rozwinęła się mikrogenctyczna teoria funkcji mózgu, opracowana przez wybitnego neurologa amerykańskiego Browna (1988, 2002). Zdaniem autora niniejszego tekstu, teoria ta choć niełatwa w zrozumieniu zawiera w sobie potencjał do rozwiązania wielu podstawowych problemów zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak aktywizuje się sieć neuronowa?

  Węzły aktywizują się według zasady binarnej, czyli „wszystko albo nic”. Aktywizacja jest stanem samoutrzymującym się, czyli trwa przez mierzalny, specyficzny okres, bez względu na stan pierwotnie powodującego aktywację źródła. Węzły aktywizują się poprzez swoisty mechanizm aktywizujący, a stan...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czyni polega istota terapii neurolingwistycznej, neuropsychologicznej i logopedycznej opartej na mikrogenetycznej teorii Browna?

  Model ten jest niezwykle fascynujący i warto zastanawiać się nad tym, jak można by go sprawdzać w praktyce klinicznej (por. Pąchalska. MaeQueen 2001). Ma jednak tę wadę, że jest oporny wobec metod ilościowych, a zarazem mniej dydaktyczny niż stosowane modele lokalizacyjne czy cybernetyczne. Nie od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest priming?

  Jak stwierdzamy w innej publikacji (Pąchalska, Talar, MacQucen 2002), uaktywniony węzeł automatycznie wysyła silne, ciągłe sygnały do wszystkich innych węzłów, z którymi jest on połączony, przygotowując je do ewentualnej aktywizacji. Jest to tzw. uprzedzanie (ang. priming). W przeciwieństwie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /20 661

  praca w formacie txt

Do góry