Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakimi zasadami należy się kierować przy prowadzeniu terapii zaburzeń mowy?

  Zasady terapii logopedycznej lo najogólniejsze reguły, których logopeda powinien przestrzegać i którymi powinien się kierować przy planowaniu i prowadzeniu postępowania logopedycznego.

  Zasady te wywodzą się z melodyki terapii pedagogicznej i psychologicznej. Należą do nich:

  1.    Zasada wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

  1.    Farmakoterapia

  Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

  Leki są...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wyróżnia się w terapii logopedycznej?

  Metoda oznacza systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespół celowych, jasno określonych czynności, realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i uznanych środków, które doprowadzą do rozwiązania danego problemu

  W lerapii logopedycznej wybór metod zawsze jest uwarunkowany rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest przebieg prac na poszczególnych etapach diagnozy logopedycznej?

  I etap - O k re ś l e n i e problemu

  W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badania wslępne, do których zalicza się: wywiad, obserwację, oricnlacyjnc badanie mowy i badania uzupełniające.

  1. Badania wstępne

  •    Wywiad służy zgromadzeniu informacji na temat:

  -    wieku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wówczas, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy wc wszystkich bądź w niektórych jej aspektach (fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym czy ekspresyjnym) ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie techniki stosuje się w terapii logopedycznej?

  Technika oznacza sposób i biegłość wykonywania jakiejś pracy w określonej dziedzinie; to inaczej metoda szczegółowa.

  W obrębie ogólnych metod wyróżnia się szereg technik (metod szczegółowych), które można przyporządkować którejś z pięciu wyżej wymienionych grup.

  •    Do szczegółowych metod...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się badania uzupełniające?

  a) W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów badania sprawności aparatu artykulacyjnego. We wszystkich próbach badania praksji mowy powtarzają się określone elementy, tj, badanie motoryki anykulacyjnej (próby sprawności języka i warg). O sprawności artykulacyjnej języka świadczy wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /16 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku opóźnienia rozwoju mowy?

  Schemat badania logopedycznego zakłada określony lok postępowania diagnostycznego, tj. określenie problemu, sformułowanie hipotez i ich weryfikację.

  Dokonuje się tego na podstawie badań wstępnych, specjalistycznych i podstawowych.

  Szczegółowy sclicmat diagnozowania opóźnienia rozwoju mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody zalicza się do szczegółowych metod logopedycznych?

  1. Ćwiczonia logopedyczne

  Ćwiczenia te z powodzeniem mogą być wykorzystywane nie lylko w terapii logopedycznej, ale także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki logopedycznej. Można je również włączać do programów stymulujących rozwój mowy dziecka, u którego stwierdza się opóźnienie tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /11 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób przeprowadza się badania podstawowe?

  Badania podstawowe to jak wcześniej podano badanie mowy (mówienia i rozumienia), czyli systemowej sprawności językowej, ocena językowej sprawności społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej, a także ocena umiejętności czytania i pisania.

  A. Badanie mowy

  a) Badanie czynności nadawania (syn.: mówienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /12 259

  praca w formacie txt

Do góry