Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie etapy pracy wyróżnia się w przypadku terapii zaburzeń artykulacji?

  Terapię wad wymowy rozpoczyna się w przypadku paralalii i mogilalii po zakończeniu procesu rozwoju mowy dziecka, to jesl około 5-7 roku życia dziecka, co jesl sprawą bardzo indywidualną, nalomiast w przypadku dyslalii właściwej - bez względu na wiek dziecka.

  Korekta zaburzeń artykulacji składa się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wykorzystuje się w terapii zaburzeń artykulacji?

  Spotyka się różne kategoryzacje metod prowadzenia terapii zaburzeń artykulacji. Metody te dzieli się następująco:

  1. ze względu na udział pacjenta w postępowaniu logopedycznym - na metody pasywne i aktywne, przy czym:

  a)    istoty metod pasywnych jest stosowanie narzędzi logopedycznych, za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dyslalii?

  I. Określenie problemu

  1.    Badania wstępne:

  -    wywiad,

  -    obserwacja,

  -    orientacyjne badanie mowy.

  2.    Badania podstawowe:

  badanie mówienia,

  -    badanie rozumienia.

  -    badanie czytania i pisania.

  II Sformułowanie hipotez

  3.    Badania uzupełniające.

  4.    Badania specjalistyczne.

  III...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dyslalii?

  I etap Określenie problemu

  1. Badania wstępne

  Zgodnie z ogólną metodyką diagnozy logopedycznej, w każdym badaniu niezależnie od rodzaju zaburzenia istnieją pewne stale, powtarzające się czynności, takie jak: wywiad, obserwacja i badania podstuwowe, których celem jesl wyodrębnienie problemu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /10 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii wad wymowy?

  Celem terapii artykulacyjncj (terapii wad wymowy) jest usunięcie wszelkich form wadliwych rculizucji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. a następnie - utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

  Pojęcie wadliwe formy realizacji dźwięków oznacza przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zasady należy uwzględniać w terapii zaburzeń artykulacji?

  Przy usuwaniu wad artykulacyjnych - poza wymienionymi w metodyce ogólnej zasadami postępowania terapeutycznego dotyczącymi wczesnego rozpoczynania terapii, indywidualizacji, kompleksowego oddziaływania, aktywnego i świadomego udziału, współpracy z najbliższym otoczeniem, systematyczności i stopniowania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy efektywność terapii zaburzeń dysartrycznych?

  O efektywności programu logopedycznej terapii dysartrii decyduje wiełe czynników. Do najważniejszych z nich według A. Lewandowskiego i Z. Tarkowskiego (1989, 141) - należą:

  -    rodzaj i stopień ciężkości dysartrii,

  -    rozległość zaburzeń jej towarzyszących,

  -    motywacja pacjenta,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalii)

  Dyslalia to wszelkie zaburzenia wymowy jednego, kilku, bądź wielu dźwięków. przejawiające się ich deformowaniem (dyslalia właściwa), zastępowaniem (paralalia) lub opuszczaniem (mogilalia), które to wady powodują, że w efekcie powstają brzmienia odbiegające od ogólnie przyjętej normy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy logopedycznej w przypadku dyslalii?

  Diagnoza logopedyczna ma na celu ustalenie:

  -    nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy.

  -    przyczyn wadliwej artykulacji,

  -    wpływu wady na przebieg procesu porozumiewania,

  -    skutków zaburzenia,

  -    pierwotnych i wtórnych objawów wady wymowy (tj. rodzaju wady i jej wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii dysartrii?

  Dysartna jest jednym z cięższych zaburzeń mowy. Istotą terapii logopedycznej nic jest nauczenie pacjenta bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sy-luacji, by jego wypowiedzi były zrozumiale dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiły mu porozumiewanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt

Do góry