Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

  Osiemnastowieczne republiki, jak była o tym mowa [4], upodabniały się w dużym stopniu do modelu, który przyjęły monarchie absolutne. I ich nie ominął proces kształtowania się systemu biurokratycznego.

  Republiki wyróżniały się jednak, jak wiemy, oddziaływaniem na sprawy państwowe czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy społeczno - gospodarcze, chronologia i podstawowe cechy monarchii absolutnej

  Poszukując genezy współczesnej administracji, należy cofnąć się do czasów monarchii absolutnej, która była ostatnią z następujących po sobie w toku typowego rozwoju formą państwa feudalnego. Istotą państwa tego typu było utrwalenie, n następnie ochrona stosunków społecznych, których podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /12 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻANDARMERIA WYBOROWA

  Formacja gwardii cesarskiej, której zadaniem było czuwanie nad osobistym bezpieczeństwem Bonapartego, zarówno w polu, jak też w życiu dworskim. Dekretem z 31 VII 1801 Napoleon polecił swemu adiutantowi Sayarymu utworzyć legion wyborczy żandarmerii „na modłę huzarów”. Legion gotowy był w IV 1802. Z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIX Benjamin (25 IV 1772 - 7 XII 1811) rysownik franc.

  Ur. w Strasburgu. Od 1798 zatrudniony przez gen. Schavenburga. Na jego talenty zwróciła w 1805 uwagę cesarzowa Józefina. Włączony do ekipy Denona, był rysownikiem w kwaterze głównej WA. Uczestnik kampanii 1806-1807, 1808 w Hiszpanii i 1809 przeciw Austrii. Zm. w Perugii.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻARGON WOJSKOWY

  Specyficzne słownictwo stosowane przez żoł. wszystkich annii uczestniczących w wojnach napoleońskich. Wywodził się często z gwary ludowej, słownictwa świata przestępczego, ale także zapożyczany był z wytwornego języka salonów. Wielu dow. otrzymywało od swoich podkomendnych przydomki, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNOJMO (Znoim), m. w płd. Czechach nad rz. Dyją

  Gdzie 10-11 VII 1809 doszło do ostatniej w kampanii 1809 bitwy między Francuzami a Austriakami. Po wygranej batalii pod Wagram wojska napoleońskie były tak wyczerpane, że cesarz zmuszony był dać im 24 godz. wypoczynku i chwilowo zrezygnował z pościgu za cofającym się przeciwnikiem. Część wojsk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻELAZNY KRZYŻ (Eisemes Kreuz)

  Najwyższe wojsk, odznaczenie prus., potem niem., ustanowione 10 III 1813 przez Fryderyka Wilhelma III, przyznawane za wybitny udział w wojnach z Napoleonem 1813-1815. Miało dwie klasy.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZURYCH, m. w Szwajcarii

  Gdzie 25-26 IX 1799 Francuzi odnieśli zwycięstwo nad ros. korpusem Rimskiego-Korsakowa i armią Suworowa. Po opanowaniu Italii Rosjanie i Austriacy zamierzali wkroczyć do Francji przez Szwajcarię. W pobliżu Z. znalazł się korpus Rimskiego-Korsakowa (27 tys.) i wspierający go austr. korpus gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUBROWA Joanna (1786 - 1852), żoł. poi.

  Ur. w Berdyczowie. W 1808 wraz z mężem, Maciejem Żubrem, przedostała się z Wołynia do Ks. Warszawskiego i wstąpiła jako żoł. do 2 pp., ukrywając, że jest kobietą. Odznaczyła się w 1809 podczas szturmu Zamościa. Przeszła następnie do 17 pp., w którym jej mąż został ppor. Brała udział w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK REŃSKI (Rheinbund)

  Utworzony 12 VII 1806 związek 16 państw niem., sprzymierzonych z Francją. Jego podstawowym zadaniem było dostarczenie Napoleonowi kontyngentów wojsk., stworzenie dla Francji osłony w środk. Europie przeciwko Austrii, Prusom i Rosji. Z.R. tworzył się stopniowo od końca 1805. 10-12 XI w Brnie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 305

  praca w formacie txt

Do góry