Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Oświecone republiki

  Wskutek poważnego tradycjonalizmu absolutyzmu oświeconego między „oświeconymi” a „nieoświeconymi” monarchiami XVIII w. nie było na tyle dużych różnic, by niemożliwe było łączne charakteryzowanie obu tych postaci monarchii absolutnej. Inne ówczesne formy państwowe wykazywały tuk/r wiele cech...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpus urzędniczy

  Przyjęcie biurokratycznego systemu organizacji administracji pociągało zal sobą zatrudnienie przez aparat administracyjny znacznej liczby stałych, zawodo- j wych urzędników - korpusu państwowej służby cywilnej, równoległego do korpusu zawodowej służby wojskowej. Nawet hołdująca jak najszerszemu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania państwa i administracji - zagadnienia ogólne

  Za jedną z charakterystycznych cech monarchii absolutnych, a także innych form państwowych wystvpuji|cych w XVIII w., trzeba uznać szeroki zakres działania aparatu państwowego, Oznaczało to zarazem obszerny zasięg działania administracji, która realizowała politykę wytyczoną przez monarchię, czy -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja i prawo

  Jedną z cech sytemu biurokratycznego uznano obowiązywanie ogólnych norm regulujących zachowania na poszczególnych stanowiskach. Organizacja administracji, jak i merytoryczna strona jej działalności, były w poważnej mierze |n /nlmiotem przepisów prawnych, podawanych na ogół do wiadomości publicz-ni'|...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameraliści i policyści

  W XVIII w., jak wspomniano, pojawiły się również całościowe programy planowego oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne, będące zarazem uogólnieniem dotychczasowego dorobku absolutyzmu. Ideologami, a po części praktykami, wszechobecności państwa stali się przedstawiciele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice chronologiczne

  Kapitalistyczna formacja społeczno-ekonomiczna kształtowała się w różnych krajach w różnym czasie i w niejednakowym tempie. W Anglii zapanowała w swoistych formach [15] - od połowy XVII w., podczas gdy Prusy czy Rosja wkroczyły w epokę kapitalizmu dopiero w XIX w., zachowując zresztą nadal niemało...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjokratyzm a zakres działania administracji

  Poczynając od połowy XVIII w., coraz większą rolę odgrywały doktryny, których twórcy odznaczali się nastawieniem liberalnym. Punktem wyjścia ich lo/ważań było nie państwo i nie społeczeństwo jako całość, lecz jednostka. Jednooka powinna cieszyć się jak największą wolnością - nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielska droga do kapitalizmu a rozwój administracji w Anglii

  Drogi do kapitalizmu poszczególnych krajów lub grup krajów różniły się między sobą przede wszystkim sposobem rozwiązania kwestii rolnej. Przemysł] od początku miał charakter kapitalistyczny, a próby oparcia go na podstawach feudalnych, np. zatrudnienie chłopów pańszczyźnianych w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji w monarchiach absolutnych - system biurokratyczny

  Administracja monarchii absolutnych opierała się, o czym wspomnieliśmy |/|. nu systemie biurokratycznym. Zastosowane w niniejszym wykładzie pojęcie biurokracji odbiega w dużym stopniu od potocznego rozumienia tego terminu.

  W języku potocznym biurokracja jest bowiem synonimem wad administra-t |l. jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /18 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuska droga do kapitalizmu a rozwój administracji francuskiej

  Francuska droga do kapitalizmu miała charakter rewolucyjny. Feudalizm w rolnictwie uległ całkowitej likwidacji w ciągu pierwszych kilku lat rewolucji -w wyniku, jak gdyby, uwłaszczenia i swoistej reformy rolnej dokonanej poprzez wyprzedaż chłopom dawnych dóbr feudalnych, przejętych prace państwo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt

Do góry