Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe cele i rodzaje diagnozy w przypadku afazji?

  W literaturze afazjologiczncj wymienia się różnorodne podstawowe cele diagnostyczne. W neuropsychołogii wyróżnia się dwie kategorie celów, jakim ma służyć diagnoza (Kądziclawa 1993, 1998). Są to: 1. cele naukowe, 2. ccic dotyczące samego pacjenta.

  Cele naukowe odnoszą się zarówno do badań...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w afazji czuciowej występuje również agramatyzm?

  Ogólnie rzecz biorąc agramatyzm nie występuje wśród pacjentów z afazją czuciową, w których mowie składnia może być zachowana. W przypadku tych pacjentów można mówić o tzw. paragramatyzmie.

  Paragramatyzm polega na lym. że pacjent na ogół buduje wypowiedzi zawierające swoiste struktury syntaktyczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest anomia?

  A n o m i a - to innymi słowy zaburzenia nazywania. Zaburzenia nazywania należą do najczęściej spotykanych objawów afatycznych. Można nawel powiedzieć z pewnym uproszczeniem, że na zespół zwany afazją składają się dwa podstawowe zaburzenia językowe, agramatyzm i anomia. Pacjent z anomią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się podejście heurystyczne od podejścia algorytmicznego w diagnostyce afazji?

  Cechą charakterystyczną podejścia heurystycznego jest melodyka dynamiczna. dostosowywana na bieżąca do wciąż zmieniającej się sytuacji. W wielu sytuacjach w tym zwłaszcza w przypadku chorego z afazją - przedmiot naszej analizy ulega różnym zmianom w trakcie badań, w lym zmianom powodowanym samymi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /11 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja pourazowa?

  Symptomatologia i przebieg afazji różni się w poszczególnych przypadkach nie tylko zewzględu na lokalizację i rozmiar uszkodzenia mózgu, lecz również z uwagi na przyczynę lub innymi słowy na charakter uszkodzenia. Inaczej wyglądają problemy pacjenta wtedy, gdy w określonym, strategicznym dla mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się afazja z powtarzającą się wypowiedzią?

  Termin afazja z powtarzającą się wypowiedzią (mono-faz ja) został wprowadzony przez wybitnego neurolingwistę belgijskiego Le-bruna (1986). O afazji z powtarzającą się wypowiedzią mówimy wtedy, gdy aktywne słownictwo pacjenta ogranicza się do jednej wypowiedzi, za pomocą której reaguje on na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy pojęcie afazji obejmuje zaburzenia występujące na poziomie funkcjonowania językowego wyższym niż słowo i zdanie?

  W ostatnich latach wzrasta wśród lingwistów (Duszak 1998) zainteresowanie poziomem funkcjonowania językowego wyższym niż słowo czy zdanie. Chodzi lutaj o tzw. dyskurs. Rzecz jasna, żc pewne echa tej dyskusji można znaleźć również w literaturze neurolingwistycznej i afazjologiczncj (Production...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w terapii dziecka z dysleksją rozwojową można wykorzystać komputer?

  Praca z komputerem stanowić powinna jedynie uzupełnienie prowadzonej przez nauczyciela terapii, nic może jej zastąpić. Z uwagi na to, żc typowych, przeznaczonych dla dziccka z trudnościami w czylaniu i pisaniu programów komputerowych jest bardzo mało, najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwanie i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy afazję ze względu na stopień nasilenia?

  Bez względu na to, jak definiujemy afazję w abstrakcji, czy to z punktu widzenia teorii neurologicznej, logopedycznej, a fazj o logicznej, ncurolingwistycz-nej czy ncuropsychologiczncj, patomechanizm afazji danego, konkrclnego pacjenta jcsl wypadkową czynników zarówno uniwersalnych, jak i indywidualnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia wzbogacają terapię dziecka z dysleksją rozwojową?

  W terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu należy prowadzić dodatkowo ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, zarówno w aspekcie fono-logicznym. jak i morfologicznym oraz syntaktycznym; bardzo cenne są także ćwiczenia rozwijające aspekt semantyczny i komunikację językową (Borkowska...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 390

  praca w formacie txt

Do góry