Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak można badać zaburzenia dyskursu?

  W literaturze afazjologiczncj można znaleźć różne sposoby badania dyskursu, przy czym należy przyznać, żc większość tych metod, bez względu na ich ewentualne walory naukowe, nic nadaje się do stosowania w codziennej praktyce klinicznej. Wielu logopedom badanie dyskursu może wydawać się nawet...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak ocenić zdolność funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją?

  Istnieje wiele sposobów oceny zdolności funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją, jednak najbardziej popularne są kwestionariusze, które mogą dostarczyć wielu informacji o chorym. Jak podaje podręcznik Afazjologia (Pąchalska 1999), jednym z pierwszych w święcie kwestionariuszy oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie w diagnostyce logopedycznej mają tzw. skrypty działania?

  Skrypty działania (z ang. script, czyli scenariusz) to wyuczone, powszechnie używane w danym społeczeństwie wzorce zachowania uznane za stosowne w określonych sytuacjach. Tradycyjnym przykładem skryplu działania jest proces zamawiania kolacji w-rcstauracji, gdzie każdy dorosły człowiek w danym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają jakościowe metody badania afazji?

  Jak sama nazwa wskazuje, w metodach jakościowych badamy, jak pacjent mówi. Nie kwantyfikujemy i na ogół nic liczymy błędów, ale staramy się je w miarę dokładnie opisać. Pacjenta obserwujemy w trakcie wykonywania zadań i notujemy nic tylko fakt, żc popełnia on błędy. Iccz lakźe to. jakie błędy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie może być zastosowanie metody etnograficznej w badaniach afazji?

  W innej swojej pracy (Pąchalska 2002) autorka przedstawia szczegółowo stosowanie metod etnograficznych w badaniu afazji. W tym rozdziale wskazuje na wykorzystanie metody etnograficznej do celów szczegółowego badania chorego z afazją. Metoda etnograficzna nadaje się przede wszystkim i w całości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie baterie diagnostyczne stosuje się w procesie diagnozowania chorego z afazją?

  Oprócz opisanych powyżej testów, ukierunkowanych na ocenę poszczególnych funkcji językowych oraz ich możliwych zaburzeń, możemy stosować jedną z kompleksowych baterii diagnostycznych afazji.

  Definicja używanego lu terminu bateria jcsl sporna. Zdaniem niektórych autorów, bateria to:

  1.    grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /18 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak oceniać zdolności komunikacyjne chorych z afazją w życiu codziennym?

  Test dotyczący komunikacyjnych zdolności w życiu codziennym (Communi-cation Abilily in Daily Life - CADL) został opracowany przez Holland (1977). Teoretyczną podstawę tego testu stanowi spostrzeżenie owej autorki w kwestii występowania różnic między mierzalnymi zachowaniami językowymi a tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy orientacyjne badanie mowy?

  Orientacyjne badanie mowy polega przede wszystkim na zastosowaniu przesiewowego lestu badania mowy Taki test ma na celu stwierdzenie, czy dany pacjent cierpi na afazję. czy też nie. Logopeda powinien jednak pamiętać, żc jest to wyłącznic orientacyjne badanie mowy i nie stanowi ono ani nic zastępuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy przesiewowego badania afazji są dostępne na polskim rynku?

  W chwili obecnej na polskim rynku istnieją dwa testy przesiewowego badania afazji:

  przesiewowy test badania afazji (An Aphasia Screening Test) opublikowany w wersji angielskiej przez Whurr (1983) w autoryzowanej wersji polskiej opracowanej przez autorkę niniejszego rozdziału (Pąchalska 1994),

  test...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wywiad kliniczny?

  W kontekście pracy klinicznej określenie wywiad kliniczny należy rozumieć dość szeroko, a zarazem niemal w tym samym sensie, w którym mówimy o wywiadzie wojskowym. Tak rozumiany wywiad kliniczny obejmuje całość procesu zbierania informacji o pacjencie i jego problemach z różnorodnych źródeł i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 864

  praca w formacie txt

Do góry