Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega planowanie terapii osoby z dysartrią?

  Terapię osoby z dysartrią należy planować, bo inaczej jest ona zestawem przypadkowych i nieefektywnych ćwiczeń. Plan terapeutyczny jcsl drogą prowadzącą do celu. Jasne jego określenie ma podstawowe znacznie, gdyż cel ukierunkowuje działanie, mobilizuje do wysiłku, ułatwia podejmowanie decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega diagnoza różnicowa?

  Diagnoza różnicowa ma na celu odróżnienie dysarlrii od dyslaiii, afazji, jąkania. Afazja motoryczna, dysartria i dyslalia należą do motorycznych zaburzeń mowy Można jc więc mylić. Podstawowa różnica między nimi polega na tym. źe afazja jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, dysartria - struktur...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega motywowanie pacjenta do terapii?

  Trudno zgodzić się z poglądem dowodzącym, iż jeżeli pacjent nie chce podjąć terapii, to nie należy go do niej nakłaniać. Taka opinia jcsl wygodna, ale i niebezpieczna. Jcsl wygodna dla logopedów zatrudnionych w instytucjach państwowych, którzy nic muszą zabiegać o klienta i mogą go odesłać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje dysartrii?

  Są różne rodzaje dysartrii. Dla logopedów najważniejsze znaczenie ma klasyfikacja objawowa, albowiem mają oni dostęp jedynie do symptomów, na temat przyczyn zaś mogą spekulować.

  W typologii dysartrii istotne jest przyjęcie odpowiednich kryteriów. Mają mieć one znaczenie nic tylko diagnostyczno, ale...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak budować kontakt z pacjentem z dysartrią?

  Nawiązanie i rozwijanie kontaktu między pacjentem a terapeutą jest podstawowym warunkiem skuteczności terapii, z czego nic zdają sobie sprawy logopedzi, dla których najważniejsze są metody, techniki i interwencje. Tymczasem są one jedynie pretekstem do podtrzymania specyficznej więzi i współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określić profil dysartrii?

  Należy ustalić nic tylko rodzaj dysartrii, ale i profil towarzyszących jej dysfunkcji motorycznych i komunikacyjnych. Służy do tego test dysartrii, opracowany przez Z. Tarkowskiego, I. Gałkowską i B. Tomik. Test ten składa się z 5 następujących podtestósv:

  -    Podstest I: Komunikacja słowna. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Po co i jak zawierać kontrakt terapeutyczny?

  Kontrakt terapeutyczny jesl to umowa między terapeutą a pacjentem lub jego opiekunem. Jesl to szczególne zobowiązanie obu stron do przestrzegania zasad terapii, które są ściśle określone. Poprawnie zawarty kontrakt określa wzajemne oczekiwania pacjenta i terapeuty oraz precyzuje relacje między nimi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy poszczególnych rodzajów dysartrii, kategoryzowanej w zależności od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

  Pojęcie dysartrin oznacza wicie objawów, klórc w zależności od poziomu uszkodzenia wykształciły się w odrębne syndromy. Przy wszystkich typach dysaririi obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego.

  Napięcie mięśniowe może być zbyt duże co określane jest mianem hipertoni. Hipertonia występuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy chorzy z afazją mogą skorzystać z terapii grupowej?

  Dla wiciu chorych z afazją terapia grupowa jest bardzo przydatną metodą rehabilitacji pod warunkiem jednak, żc będziemy przestrzegać prawdziwego znaczenia tego terminu. Nic chodzi lu o prowadzenie zwykłej terapii afazji z kilku pacjentami jednocześnie lub „taśmowo". Terapia grupowa ma swoją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijać słownik pacjenta z zaburzeniami nazywania?

  Pacjenci, którzy mają zaburzenia nazywania, zwane też anomią. przejawiają trudności w kojarzeniu postrzeganych zjawisk (przedmiotów, czynności, cech przedmiotów itp.) z ich nazwami (rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami itp.). Celem terapii jest rozwijanie zasobu słów. czyli słownika. Do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 023

  praca w formacie txt

Do góry