Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie czynniki wpływają na percepcję mowy?

  Na percepcję mowy wpływa cały szereg czynników, w tym m.in. cechy pro-zodycznc (przede wszystkim poprawny akcent, intonacja, iloczas, tempo mowy, silą, wysokość i barwa głosu - zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części tego tekstu) oraz staranność artykulacyjna, rytmizacja wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

  W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa laryngektomowanych

  Dźwięki mowy powstają dzięki pracy narządu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Jakakolwiek zmiana warunków anatomicznych w obrębie aparatu mowy wpływa na jakość procesu mówienia. Laryngcktomia jest zabiegiem częściowego lub całkowitego usunięcia krtani.

  Najistotniejszą dla mowy częścią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest motywacja do rozpoczęcia terapii osób z dysartrią?

  Motywacje dorosłego pacjcnta do rozpoczęcia terapii logopedycznej bywają różne. Rzadko jest nią pragnienie poprawy własnego funkcjonowania językowego i społecznego. Najczęściej pacjent podejmuje terapię w wyniku:

  presji rodziny, współmałżonka, przełożonego,

  przymusu instytucjonalnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dysartrię według kryterium objawowego?

  Najważniejszym objawem zaburzeń dysarirycznych są zaburzenia artykulacji, przy czym samogłoski są lepiej realizowane niż spółgłoski. W zależności od tego czy przeważa niedowład warg, czy podniebienia, na plan pierwszy wysuwają się trudności w tworzeniu albo spółgłosek wargowych {/). p, u\ /)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzić trening terapeutyczny?

  Nie ma treningu bez trenera. Logopeda w roli trenera powinien być: aktywny, stanowczy, konsekwentny, wymagający, sumienny, odpowiedzialny, empa-lyczny, analityczny, Wymienione ccchy nic są wzajemnie sprzeczne, lecz uzupełniają się. Można być aktywnym analitykiem, który analizuje sytuację i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia osób z dysartrią?

  Terapia jest to umiejętność rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia pozytywnych zmian. Zaburzenie mowy jesl trudnością, a nie problemem. Staje się nim dopiero wtedy, gdy stoi na drodze do osiągnięcia określonego cciu. Same ccic terapeutyczne mogą okazać się niezbyt mobilizujące dla pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe pytania diagnostyczne dotyczące dysartrii?

  Diagnoza dysarlrii zmierza da udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  -    Czy obserwowane zaburzenie jest na pewno dysartrią, a nic dyslalią, afazją motoryczną czy jąkaniem?

  Z jakim rodzajem dysarlrii mamy do czynienia?

  -    Jaki jesi profil dysatrii?

  -    Jaki jcsl związek między dysartrią a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się infantylizm terapeutyczny?

  Kardynalnym błędem jest twierdzenie, że praca logopedyczna z osobą dorosłą ma przebiegać podobnie jak z dzieckiem. Prowadzi to do nagminnej i n -fnntylizacji zajęć, podczas których:

  - traktuje się dorosłego jak dziecko i lo niezbyt rozgarnięte.

  korzysta się z pomocy dydaktycznych przeznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest istota dysartrii?

  Dysartria jest zaburzeniem oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym wynikającym z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia (Dysartria 1999). Jej istotę stanowią:

  -    dysfunkcje motorycznc zmniejszające zrozumiałość wypowiedzi,

  -    obniżenie sprawności komunikacyjnej i gotowości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt

Do góry