Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Egipt - Świątynie w Abydos

  Grobowe świątynie królewskie wznoszone były nie tylko w Tebach. Drugim rejonem, gdzie z religijnych przyczyn już od początku okresu dynastycznego umieszczano cenotafy, a później grobowe świątynie, było Abydos. Trzy budowle z czasów XIX dynastii zasługują na specjalną uwagę.

  Świątynia Seti I...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /07.04.2013 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egipska - Nowe Państwo - Świątynie

  Podstawowym budulcem w architekturze sakralnej był kamień - głównie wapień i piaskowiec. Nadal jednak, szczególnie w prowincjonalnych, mniejszych ośrodkach, używano cegły suszonej. W stołecznych wielkich okręgach świętych zazwyczaj używano cegły do wznoszenia budynków pomocniczych oraz murów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /07.04.2013 Znaków /49 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska - Nowe Państwo - panowanie XVIII-XX dynastii

  Po wypędzeniu Hyksosów i objęciu w kraju władzy przez zwycięskiego króla Jahmesa, założyciela XVIII dynastii, nastąpił okres konsolidacji państwa, odzyskiwania należącej uprzednio do Egiptu Nubii, która oderwała się w czasie II Okresu Przejściowego oraz otworzenia dróg handlowych z Afryką, Azją...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /06.04.2013 Znaków /31 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska - Średnie Państwo - Panowanie XII dynastii

  Następcy Mentuhotepa-Nebhepetre, chociaż znana jest ich działalność polityczna, nie pozostawili po sobie zabytków sztuki. Zmiana dynastii nastąpiła wówczas, gdy prawdopodobnie drogą zamachu stanu wezyr ostatniego Mentuhotepa, Amenemhat, przejął rządy i zaczął panować jako pierwszy król z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /06.04.2013 Znaków /50 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska - I Okres Przejściowy - Średnie Państwo - Panowanie XI dynastii

  Wspaniały rozkwit sztuki, jaki nastąpił w okresie Starego Państwa, za panowania „budowniczych piramid", nie trwał długo. Już pod koniec tego okresu, za VI dynastii, widoczny jest zarówno w rzeźbie, jak i płaskorzeźbie upadek warsztatowy i potęgujące się popadanie w schematyzm; w architekturze zaś...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /06.04.2013 Znaków /17 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

  W czasie, gdy królowie wznosili dla siebie piramidy, grobowcem ich poddanych pozostała mastaba. Oczywiście tych poddanych, którzy należeli do wyższych sfer dworskich, gdyż budowa i dekoracja okazałego miejsca wiecznego spoczynku przekraczała możliwości zwykłych śmiertelników.

  Za panowania III...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /06.04.2013 Znaków /34 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

  Okres panowania III—VI dynastii, czyli czasy Starego Państwa, nazywane są „epoką budowniczych piramid". Obowiązującą bowiem formą królewskiego grobowca stała się wówczas piramida wzniesiona z kamiennego budulca, najtrwalszego ze znanych. Stąd tak wiele tych imponujących budowli przetrwało do naszych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /55 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska Okresu Archaicznego (zwanego również Tynickim) - panowanie I-II dynastii - około 3100-2686 p.n.e.

  Około roku 3100 p.n.e. doszło do zjednoczenia dwóch niezależnych uprzednio państw, jednego, obejmującego Deltę, drugiego - Górny Egipt. Przypuszcza się, że schyłek Okresu Predynastycznego obfitował w walki prowadzone ze zmiennym szczęściem przez rywalizujące ze sobą królestwa, czego odbicie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /26 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu predynastycznego

  W ciągu V i IV tysiąclecia p.n.e. dokonało się w Egipcie przejście od myśliwstwa i rybołówstwa do gospodarki rolniczo-hodowlanej; pod koniec tego okresu wprowadzono już system nawadniania, umożliwiający uzyskiwanie obfitych plonów. Najstarsze osiedla i ślady osadnictwa, jakie dotychczas odkryto...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /16 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Dolina Nilu w Starożytności

  Dla powstania cywilizacji egipskiej i dla jej charakteru, ogromnie ważnym czynnikiem stało się geograficzne położenie kraju, jego warunki geologiczne, hydrograficzne i klimatyczne.

  Egipt położony jest na płycie pochylonej lekko ku północy, zbudowanej z magmowych i metamorficznych skał, na których...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /23 389

  praca w formacie txt

Do góry