Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cel historii Kościoła

  Jest nim naukowe przedstawienie dziejów Kościoła w eklezjologicznym, a nie jedynie w strukturalnymujęciu. Chronologicznie są to dzieje od zesłania Ducha Świętego na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (inauguracja Kościoła) aż do czasów współczesnych. Treściowo obejmują one wewnętrzne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKA GORLIWOŚĆ

  Życie i działalność Jezusa Chrystusa, omawiane szczegółowo w biblistyce, interesują historię Kościoła otyle, o ile jest On jego Założycielem.

  Z Chrystusowego ustanowienia stało się Kolegium Dwunastu Apostołów bezpośrednio odpowiedzialnymza rozwój Kościoła. Nazwa Apostołowie, utworzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda historyczna

  Naukowe opracowanie dziejów Kościoła wymaga najpierw ustalenia samych faktów (faktografia), następniewyjaśnienia ich przyczyn (genetyzm) i ukazania skutków (pragmatyzm). W całości pozwala toodtworzyć obraz procesu dziejowego Kościoła.

  Każdy historyk musi posłużyć się metodą naukową. Historyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak (1926 - 1997)

  Był aktywny, w pełni sił do ostatnich chwil; tryskał dobrocią, młodzieńczym entuzjazmem i pomysłami.Siedemdziesięcioletni ks. Profesor poszedł do szpitala na nieskomplikowaną operację - nikt nie przewidywałkomplikacji... Mija właśnie 6. rocznica jego śmierci, a jakby jeszcze wczoraj schodził po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /6 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt Historia - Tablica chronologiczna

   

  OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

  kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

  kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

  OKRES ARCHAICZNY

  I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

  II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu - Okres Bizantyjsko-Koptyjski - Sztuka koptyjska

  Przy końcu epoki starożytnej raz jeszcze nad Nilem rozwinęła się sztuka o własnym odrębnym wyrazie, niewiele już zdradzająca związków z dawnym stylem egipskim, chociaż jej twórcami byli dalecy potomkowie poddanych faraonów. Jednak stulecia, jakie upłynęły od czasu utraty niepodległości przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /14 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu - Okres Ptolemejski - panowanie greckiej dynastii Lagidów - 304-30 p.n.e. - Okres Rzymski - włączenie Egiptu do cesarstwa rzymskiego - 30 p.n.e. - 395 n.e.

  Po podboju Aleksandra Wielkiego nastąpił w Egipcie krótki okres rządów macedońskich, w czasie których powstało kilka ważnych zabytków sztuki dających się dokładnie datować. Już sam Aleksander, uznając się za spadkobiercę faraonów, nakazał zaadaptowanie kaplic dla swego kultu w wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /43 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

  Wygaśnięcie dynastii Ramessydów i objęcie władzy przez dwie jednocześnie panujące dynastie uważa się za przełomowy fakt, rozdzielający okres Nowego Państwa od Okresu Późnego. W ostatnich latach coraz szerzej przyjmuje się bardziej szczegółowy podział tych czasów i wyodrębnienie tak zwanego III...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /46 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) - okres amarneński

  Dla większej zwartości relacji o zabytkach architektury sakralnej zostały tu wspomniane liczne budowle należące do czasów późniejszych, do trzeciego podokresu Nowego Państwa. Wypada teraz cofnąć się nieco do schyłku panowania XVIII dynastii, aby zapoznać się z twórczością artystyczną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /07.04.2013 Znaków /40 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Świątynie nubijskie - Abu Simbel

  Wielką grupę budowli sakralnych Nowego Państwa tworzą świątynie nubijskie. Duża ich część została wykuta w skale, reszta była konstruowana z ciosów kamiennych.

   Świątynie całkowicie wykute w skale wprowadzono do architektury sakralnej w czasach XVIII dynastii. Mimo, że technika drążenia skał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /07.04.2013 Znaków /3 431

  praca w formacie txt

Do góry