Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JEROZOLIMA

  Biblijne Jeruzalem stało się miejscem ukrzyżowania Chrystusa i zesłania Ducha Świętego, ale już wcześniej,od kilku wieków, było centrum religii mojżeszowej, stolicą Ludu Bożego Starego Testamentu iośrodkiem kultury żydowskiej. W Jerozolimie działał pierwszy Kościół lokalny i odbył się tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i obiektywizm

  Minionych wydarzeń nie widzi historyk w bezpośrednim oglądaniu, ale poznaje pośrednio przez zachowaneinformacje (źródła historyczne), zwłaszcza pisane. Wymagają one stwierdzenia ich autentyczności iwiarogodności, do czego potrzebny jest naukowy krytycyzm.

  Pozwala on się przekonać, że w źródłachnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  Zakładanie Kościoła dokonywało się stopniowo. Chrystus tworzył jego istotne elementy przez cały czasswej działalności od chrztu w Jordanie do śmierci na krzyżu.

  Terenem działalności Chrystusa była Galilea i Judea w Palestynie, gdzie głosił Bożą naukę przybywającymdo niego rzeszom ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza pozaźródłowa

  Do badań i opracowań historycznych potrzebne są nie tylko informacje, uzyskane bezpośrednio ze źródełhistorycznych, ale także potoczna i naukowa wiedza historyka, którą kształtują u niego w szczególniejszysposób: krąg kulturalny, w którym się wychował, posiadany przez niego światopogląd i odbyte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus w źródłach historycznych

  Życie i naukę Jezusa Chrystusa przekazywano od Pięćdziesiątnicy w ustnej proklamacji zbawczego Orędzia Boga. Z czasem spisano ją w księgach, uznawanych za święte i natchnione, a nazwanych Pismem świętym Nowego Testamentu. Chronologicznie najwcześniej, w latach 50-51, powstały Listy św. Pawłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia i teologia historii

  W dążeniu do uchwycenia sensu dziejów ludzkości uprawia się od czasów starożytnych filozoficzne rozważanianad nimi. Filozofia historii (historiozofia) nie jest łatwą nauką, a niektórzy w ogóle odmawiająjej naukowego charakteru. Ze względu na Kościół jako Lud Boży i uwzględniane kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie Ducha Świętego

  Zapowiedziane przez Chrystusa, dokonało się w uroczyste Święto żydowskie, zwane Pięćdziesiątnicą,gdy Apostołowie wraz z Maryją, jej krewnymi oraz niektórymi uczniami i pobożnymi niewiastami, trwaliw Wieczerniku na modlitwie. Kolegium Dwunastu, pomniejszone zdradą i tragiczną śmiercią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział historii Kościoła

  Bogate dzieje Kościoła poddaje się systematyzacji według trzech znanych historykom kryteriów:

  1. rzeczowego,

  2. geograficznego,

  3. chronologicznego.

  Według pierwszego kryterium powstaje historia papiestwa,diecezji, kapituł katedralnych, lub innych instytucji, a także historia poszczególnych osób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot historii Kościoła

  Przedmiotem tej nauki jest Kościół Katolicki, założony przez Jezusa Chrystusa na fundamencie Apostołów.Rozwinął się on przez dwa tysiące lat liczebnie i geograficznie, obejmując cały świat, choć w różnymstopniu. Od niego odłączyły się w pewnych momentach dziejowych całe grupy chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Kościoła Katolickiego - EPOKA STAROŻYTNOŚCI 30 - 692

  Kościół, powołany przez Jezusa Chrystusa do istnienia i działania, został ukształtowany przepowiadaniemEwangelii przez Apostołów. Po Zesłaniu Ducha Świętego (ok. 30) wyszedł ze swej kolebki w Jerozolimiei objął przede wszystkim ówczesne cesarstwo rzymskie z jego kulturą helleńską. Przez naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 895

  praca w formacie txt

Do góry